Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion

Nordiska Textilakademin
Sammanfattning
YH-utbildning
Borås
Klassrum
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Preliminärt HT24 - Borås
Öppet hus
2023-01-28

Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion

Om du brinner för miljö och hållbarhet är det här en karriärväg för dig!

Detta är YH-utbildningen för dig som vill utveckla textila företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete. Du får kunskaper som ger överblick över de faktorer som påverkar den textila värdekedjans system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och om cirkulära arbetssätt i textil handel. Du lär dig även om hur produktens hållbarhet påverkas av den textila värdekedjans komponenter, system och flöden.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik. Du kommer under utbildningen att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet. För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av utbildningen arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

För mer information om Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Upplägg

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås. 

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Ansökan och behörighet

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bl.a. muntlig presentation.

Ansökan

Ansökan sker via utbildningens hemsida.

Kursinnehåll

Kursöversikt, 400 YH – poäng (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

 • Affärs-och produktionsengelska, 15 p 
  Efter genomförd kurs ska du kunna använda dig av skriven och talad affärs- och produktionsinriktad engelska, och kunna kommunicera i olika stilar med hänsyn tagen b la till skillnader i kultur, umgängeston med mera mellan länder.
 • Affärsekonomi, 20 p      
  I denna kurs lär du dig grundläggande företagsekonomiska begrepp, och de lagar, avtal och regler som gäller för olika företagsformer. 
 • Examensarbete, 15 p 
  Genom examensarbetet visar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera ett individuellt arbete, som presenteras muntligt och skriftligt. Examensarbetet kan med fördel (ditt val) genomföras i samarbete med ett företag.
 • Hållbar utveckling, produkter och processer, 40 p 
  Efter genomförd kurs har du kunskap om och överblick över hållbarhetsområdet för att kunna göra självständiga bedömningar av miljöprestanda i en textil verksamhet, utveckla textila produkter och processer i en hållbar riktning och verka för ett cirkulärt perspektiv inom textila organisationer.
 • Kommunikation, 20 p
  I denna kurs lär du dig grunderna i mänsklig kommunikation och insikt om den egna förmågan att analysera, skapa, påverka och förändra med en ändamålsenlig och tydligt budskapsbärande kommunikation; dels den egna, dels hur man kan förstå och hantera andras sätt att kommunicera.
 • LIA – Lärande I Arbete, 100 p
  Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och har fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.
 • Produktionsprocess och Livscykelanalys (LCA), 25 p
  Efter genomförd kurs har du kompetens att arbeta med analys, planering och utveckling av den totala livscykeln hos textila produkter. Vidare har du en förståelse för hur LCA-studier allmänt bedrivs samt fördjupad kunskap och kännedom om screening-LCA av textila produkter.
 • Programvaror i branschen, 15 p
  Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att använda de vanligast förekommande digitala programvarorna i branschen och kunskap om datorfunktioner i allmänhet och kännedom om vikten av kontinuerlig uppdatering inom området.
 • Studieresor i producerande länder, 10 p
  Efter genomförd kurs ska du ha i insikt och förståelse för de processer och villkor som påverkar den textila produktionens olika delar och en översikt över de väsentligaste produktionsländerna inom branschen.
 • Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 50 p 
  Efter genomförd kurs ska du ha kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du ska även ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Kursen ger dig också insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö.
 • Textila kvalitetsprocesser, 40 p 
  Denna kurs förbereder dig för ett självständigt, systematiskt kvalitetsarbete inom det textila området. Du får en fördjupad förståelse för hur textila produkters kvalitet kan analyseras och därefter med lämpliga åtgärder förbättras. Du får också kunskap och kännedom om vikten av att jobba med styrsystem och kvalitetsverktyg för att utveckla alla aspekter av företagets kvalitetsarbete. Kursen fokuserar genomgående på rådande lagstiftning och certifieringar inom textilbranschen i Sverige och internationellt, med miljö och hållbarhet i fokus.
 • Textila produktionsprocesser, 50 p 
  Efter genomförd kurs ska du vara förberedd för ett självständigt utvecklingsarbete inom textil produktions-, förädlings- och/eller återvinningsindustri. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för processerna, tekniken och arbetsmiljön inom textil produktion både i Sverige och utomlands. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden.

Kostnader

YH-utbildningen är avgiftsfri för dig som student. Kostnader för studielitteratur och övrigt arbetsmaterial tillkommer, som för de flesta eftergymnasiala utbildningar. 
Utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN. 

Efter examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen, och erhåller ett examensbevis.

Möjliga yrkesroller är:

 • Miljö-och hållbarhetsarbete inom textila företag
 • Kvalitetstekniker, textil produktion
 • Kvalitetskoordinator, textil produktion
 • Produktionstekniker, textil produktion
 • Produktionsutvecklare, textil produktion

Nordiska Textilakademin

Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft. Våra yrkesutbildningar med inriktning på textilbranschen – från design till sälj och inköp samt kvalitets- och produktionsutveckling. I år har vi också en ny YH-utbildning till Textiltekniker/Processoperatör...


Läs mer om Nordiska Textilakademin och visa alla utbildningar.

Öppet hus

Välkomna på öppet hus den 28 januari 2023

Välkommen på öppet hus hos Nordiska Textilakademin lördagen den 28 januari 2023. Under dagen kommer det att finnas ämnesledare och studerande på plats för att svara på dina frågor. Det kommer även att hållas workshops i vår ateljé. Vi ser fram emot att få träffa dig här hos oss!

För att göra det enkelt för dig som är intresserad av en eftergymnasial utbildning inom textil och mode så väljer alla utbildningsanordnare, med textila utbildningar i Borås, att ha ett gemensamt öppet hus. Alla håller till under samma tak i Textile Fashion Center. Dessutom kommer Textilmuseet att ha fri entré och caféet The Coffee Company och Smart Textiles Showroom håller öppet.

Skaraborgsvägen 3A, Borås

28 januari 2023

Klockan 10-15

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-01-28    Tid:   10:00 - 15:00  

Nordiska Textilakademin Facebook

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Nordiska Textilakademin

Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion från Nordiska Textilakademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.