YH-utbildning

Textiltekniker / Processoperatör

Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Studera till Textiltekniker / Processoperatör hos Nordiska Textilakademin!

Vill du hantera maskiner och processer i en världsomspännande och utvecklande bransch?  Som textiltekniker kommer du bland annat att ha som uppgift att omvandla designers och konstruktörers idéer och ritningar till en fungerande produktion. Du arbetar oftast i team med andra för att få textilproduktionen att flyta smidigt. Finurlighet, noggrannhet och problemlösning är efterfrågade egenskaper.  

Detta är YH-utbildningen för dig som vill arbeta med och utveckla textilproduktion. Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen Textiltekniker/Processoperatör.

Det finns även möjlighet att läsa detta program med YH-flex. Ett alternativ för dig som genom tidigare studier eller relevant arbetserfarenhet har kunskaper om delar av innehållet i vårt YH-program Textiltekniker/Processoperatör. Ett snabbspår till en examen!

Du får kunskaper som ger överblick över textila materials beståndsdelar, egenskaper, tillverkning och användning, grunderna inom systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering och kvalitetsstyrning.  

Du kommer efter genomförd utbildning att självständigt kunna planera och på ett säkert sätt utföra arbete i en textil produktion, självständigt hantera och underhålla utrustning enligt fastställda underhållsplaner, kunna delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för att arbeta efter fastställda instruktioner samt följa upp produktionsresultat. Du lär dig även om hur man utifrån miljökrav kan arbeta för en hållbar produktion. 

Eftersom yrkesrollerna är praktiska kommer en stor del av utbildningen också att ske via praktik ute på företagen i form av Lärande i arbete (LIA). Utbildningen kommer att varva teori med praktik, vilket innebär att termin 1 och 3 utgörs av teoretiska kurser och termin 2 och 4 utgörs av LIA.  

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.  

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du också möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget. 

Engagemang 

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden. 

För mer information om Textiltekniker / Processoperatör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

HT 2024

 • Klassrum
 • Borås

Videoreportage

Upplägg

Programmet är 2-årigt och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i det textila navet: Textile Fashion Center i Borås. Utbildningen genomförs i Nordiska Textilakademins lokaler i Textile Fashion Center i Borås. Där finns, förutom undervisningslokaler, även utbildningsledning och administration.

Vid programmets start ger skolan en serie introduktionspass för att du ska få de bästa möjliga förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen. En genomgång av utbildningen och kursernas upplägg i relation till yrkesrollen menar vi ger en förståelse som skapar motivation för varje enskilt moment. Varje moment är genomtänkt och kopplat till ett reellt behov på arbetsmarknaden. 

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska är en självklar del i ett flertal av utbildningens kurser, då engelska är det vedertagna branschspråket. För att kunna verka i yrkesrollen är det viktigt att kunna göra sig förstådd på mer än ett språk. Det är även vanligt förekommande att instruktioner och beskrivningar av maskiner, utrustning och program inom yrkesområdet är skrivet på engelska. 

Lärarledd undervisning är koncentrerat till i huvudsak två till tre dagar per vecka. Tid för eget schemalagt är väl anpassat för att skapa goda förutsättningar för genomförande av exempelvis projektuppgifter och självstudier.

För att ge dig en god inblick i yrkesrollen och förståelse för vad utbildningen leder till kommer ett flertal studiebesök genomföras under utbildningstiden. Studiebesöken görs i olika typer av verksamheter för att skapa medvetenhet kring variationen och bredden inom textilindustrin.

På skolans lärplattform Canvas finns schema, kursplanering och all dokumentation kring såväl utbildningen som helhet som kring respektive delkurs, tillgänglig. Där kan du kommunicera, lämna in uppgifter och följa dina resultat.

Arbetssätt och examinationsformer varierar för att tillgodose allas behov. Föreläsningar varvas med gruppuppgifter eller enskilda uppgifter och projekt. Reflektion och självständighet tränas kontinuerligt. 

Varje termin hålls individuella utvecklingssamtal mellan utbildningsledaren och dig som studerande.

Kursinnehåll

Kursöversikt, 400YH-poäng (en termin motsvarar 100 p) .  

 • Examensarbete, 20 p
  Syftet med examensarbetet är att du ska öva din förmåga att sammanställa och analysera resultat.
 • Industriteknik, 30 p
  Här får du grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser att planera och på ett säkert sätt utföra dagligt arbete, hur du rapporterar/dokumenterar på rätt sätt, hur du arbetar efter fastställda instruktioner. 
 • LIA 1 (Lärande i arbete) 100 p 
  Efter denna praktikperiod ska du genom ett företags produktionsverksamhet, fått förståelse om branschen och yrkesrollen, LIA-företagets verksamhet, arbetsprocess och arbetsmiljö.
 • LIA 2 (Lärande i arbete) 80 p
  Efter denna praktikperiod har du använt dina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en verklig miljö, i skarpt läge och under handledning fördjupat och vidareutvecklat dessa.
 • Maskinkunskap, 40 p    
  Här får du fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom maskinkunskap för maskiner inom väv, varp, trikå & nonwoven så att du på ett driftsäkert och kvalitativt sätt kan tillämpa och utföra de moment och processer som krävs för att tillverka en textil produkt.    
 • Textil materiallära, 50p
  Efter genomförd kurd ska du ha kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du ska även ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Kursen ger dig också insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö. 
 • Textila produktionsprocesser, 50p
  Efter genomförd kurs ska du vara förberedd för ett självständigt utvecklingsarbete inom textil produktion-, förädlings- och/eller återvinningsindustri. Kursen ger dig en fördjupad förestående för processerna, tekniken och arbetsmiljön inom textil produktion både i Sverige och utomlands. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden. 
 • Textil grund, 40 p
  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i den textila leveranskedjan och förståelse för olika material, deras processer och användning.

Examen & Intyg

Möjliga yrkesroller är

 • Textiltekniker/processoperatör inom textilindustrin 
 • Vävare
 • Vävlagare 
 • Stickare
 • Stickmaskinsställare 
 • Varpare


Inom områden som:

 • Industri
 • Produktion
 • Mode
 • Textil

Behörighet

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bland annat: betyg och särskilt prov.

Ansökan

Ansökan sker via utbildningens hemsida.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Textiltekniker / Processoperatör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Nordiska Textilakademin
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft. Våra yrkesutbildningar med inriktning på textilbranschen – designer och inköpare. Sedan förra året har vi dessutom ett nytt YH-program: Textiltekniker/Processoperatör för dig som gillar produktion och maskinkunskap. Kursinnehållet...

Läs mer om Nordiska Textilakademin och visa alla utbildningar.

Highlights