Tågtekniker

Yrkeshögskolan Syd
Sammanfattning
YH-utbildning
Hässleholm
Klassrum
1,5 år (300 YH-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Hässleholm
Sista ansökan: 2023-05-15

Kursinnehåll

 • KURSER

  Datarelaterade fordonssystem, 15 YH-poäng
  Kursen leder till kunskaper om en motorvagns informationssystem, dess syfte och funktion. Den behandlar ingående komponenter och informationssystemets topologi och nätverk. Kursen ska ge den studerande förståelse för analogin mellan hårdvarurelaterade processdata och mjukvarubaserade funktionselement.

  El och elektromekaniska fordonssystem, 40 YH-poäng
  Kursen ger kunskaper om järnvägsfordons elmekaniska och pneumatiska system. Exempelvis ingår dörrar, inredning, boggi, batterisystem, dynamisk broms, mekanisk broms, toalettsystem och HVAC-system Den innefattar i huvudsak utbildning i moderna motorvagnar men även den nya generationen lok tas upp i kursen.

  El och elektronik spårbundna fordon, 30 YH-poäng
  Kursen ger den studerande kunskaper inom elteknik som exempelvis transformatorns funktion och användning. Den ger också kunskaper inom motorteknik och högspänning. I kursen ingår även elektroniska komponenter och deras användningsområde och funktion i komplexa elektroniska system.

  Elektroniska system, 30 YH-poäng
  Kursen ger kunskaper om olika elektroniska system som låg och högspänningssystem samt elkraftsförsörjning och eldistribution. Den har som mål att ge den studerande kompetens att kunna utföra beräkningar på effekt, ström och spänning inom likström -1 fas -3 fas växelströmskretsar

  Examensarbete, 10 YH-poäng
  Kursens syfte är att den studerande ska planera, tillämpa och fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i sitt examensarbete. Fokus ska vara mot den teknik som finns representerat inom järnvägsbranschen. Efter avslutad kurs redovisar den studerande en fördjupad analys av ett system, en arbetsprocess eller ett komplett fordon.

  Fordonsintroduktion, 40 YH-poäng
  Kursen innehåller allmän tågkunskap. Det ingår viktiga moment som exempelvis verktygskunskap, pneumatik, VIS (vistelse i spår), elsäkerhet och gällande myndighetskrav. Kursen ska ge kunskap och certifiering inom montage och fästteknik. Den ger även kännedom om förekommande system inom järnvägsfordon och infrastruktur.

  LIA 1 Tågteknik, säkerhet och arbetsmiljö, 50 YH-poäng
  Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om ett företags verksamhet och produktionsmiljö. Stort fokus är på arbetsmiljön och säkerheten i arbetet. Med stöd av handledaren får den studerande tillfälle att praktiskt tillämpa sina kunskaper inom de olika systemen.

  LIA 2 Fordonsunderhåll 50, 50 YH-poäng
  Kursens mål är att den studerande skall få ökad kännedom från någon bransch inom tillverkning, materialhantering, logistik, produktion eller arbete i verkstadsnära miljö. Den studerande ska observera och analysera arbetsledning och styrning på arbetsplatsen. Kursen avslutas med en självständig LIA-rapport som redovisas inför övriga kursdeltagare för att lära och få en bredare branschbild.

  Mätteknik, 10 YH-poäng
  Kursen skall ge kunskaper i mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av pneumatiska, mekaniska och elektriska storheter. Den ska även utveckla den studerandes mättekniska förmåga att välja och använda rätt instrument vid mätning som t.ex. tångampermeter, oscilloskop och universalinstrument vid olika mätningar.

  Säkerhet och signalteknik, 10 YH-poäng
  Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om förekommande trafiksäkerhetssystem och signalteknik. Den ger även kunskap om ATC-systemets uppbyggnad och syfte i fordon och infrastruktur. Kursen ska även ge den studerande kunskap om betydelsen och funktionerna inom det nya ERTMSsystemet.

  Teknisk engelska, 5 YH-poäng
  Kursen syftar till att ge studenten kunskaper inom teknisk engelska samt STE (Simplified Technical English) och kännedom om dess plats inom tågteknik.

  Underhållsteknik, 10 YH-poäng
  Kursen ger kunskap om hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom kontroll på ekonomi och viktiga nyckeltal. Den studerande får även kunskap om underhållets påverkan på arbetsmiljö, lagar och krav. Den ger även en fördjupad insikt i olika metoder och verktyg som aktivt kan tillämpas i det förebyggande underhållet.

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 20 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort.

Om utbildningen

Plugga till Tågtekniker

Varför utbilda sig till tågtekniker?

Det kommer under de närmaste åren att satsas miljarder kronor för att förbättra infrastruktur och underhåll gällande järnväg och fordon. Detta innebär både byggnation och förstärkning av järnvägarna samt investeringar i fler tåg vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning. Det väntas många pensionsavgångar inom branschen och mycket statistik pekar mot en ökning av kollektivtrafiken på både kort och lång sikt vilket är både miljömässigt och ekonomiskt för invånarna.

Därför finns det mycket goda framtidsutsikter till arbete under flera år framöver.

Öresundstågen har fått en ny depå precis utanför Hässleholm, i en modern verkstad med helt ny teknik servas samtliga 111 Öresundståg.
Det innebär att framtida studerande till Tågtekniker kommer att ha en guldsits när det gäller att bemanna den nya tågdepån. Region Skåne förvaltar depån, som är Sveriges mest moderna tågverkstad. Här hittar vi hängande plattformar för att kunna serva taken på tågen, istället för plattformar på pelare som varit det traditionella sättet att bygga på. Helt ny teknik för hjulaxelbyten är också på plats, liksom en unik svarv med elektronisk styrning. Den nya tekniken kommer att förkorta servicetiden avsevärt. Detta gör att tågen kan vara mer ute i trafik och fungera bättre.

För vem passar utbildningen?

Är du teknikintresserad och känner att du vill utveckla din kompetens med en utbildning som ger både bredd och specialisering i en mix av både teori och praktik så är detta rätt utbildning för dig.

Vad leder utbildningen till?

Efter avslutad utbildning och med samtliga avklarade kurser får du en yrkeshögskoleexamen på 300 YH-poäng vilket motsvarar 1,5 års studier. I utbildningen är det inbyggd praktik eller LIA (lärande i arbete) vilket innebär att man är ute i arbetslivet, på företag, och får testa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en relevant miljö, men också lära sig nya saker i skarpt läge. Praktiken är sammanlagt 20 veckor av totalt 60 utbildningsveckor.

Framtidsutsikter för tågtekniker

Satsar du helhjärtat på denna utbildning så kan vi med mycket stor sannolikhet säga att det väntar ett bra jobb om några månader. I genomsnitt 90 % eller fler har ett kvalificerat jobb 6 månader efter avslutad utbildning på någon Yrkeshögskolan Syds utbildningar. Inget pekar på att utbildningen till Tågtekniker kommer att avvika från den bilden.

SÖK NU, OCH TRYGGA DIN FRAMTID!

För mer information om Tågtekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

  motsvarande utbildning.

 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs i följande

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

• Matematik 2, 100p

Har du inte matematik 2 så motsvarar följande kurser nedan kunskapskravet.

• Ellära 1, 100p på El- och enerigprogrammet
--- Eller ---

• Ellära 1, 100p på Industritekniska programmet
--- Eller ---

• Ellära 1, 100p på Teknikprogrammet

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Yrkeshögskolan Syd

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar;  - Bygg- Entreprenad- Anläggning- Automation- El och Elkraft- Energi- Tåg...


Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Öppet hus

Välkomna på Öppet hus på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Vi bjuder in till öppet hus!

För att få veta lite mer om utbildningarna och kika på våra lokaler hälsar vi er välkomna den 30 mars, 16:00-20:00.

Yrkeshögskolan Syds kansli, Norra Stationsgatan 9, Hässleholm

Utbildningarna:

 • Energiingenjör – Miljö, klimat, förnybart
 • Byggnadsingenjör – Produktionsledning
 • Entreprenadingenjör – Bygg & anläggning
 • Tågtekniker

Jacobsskolan, Hus 9, Stobyvägen 6, Hässleholm

Utbildningarna:

 • Elingenjör - Elkonstruktör
 • Elkraftsingenjör – Projektering & beredning
 • Automationsingenjör

Varmt välkomna!

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Tågtekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Tågtekniker från Yrkeshögskolan Syd, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.