YH-utbildning

Mätnings- och kartteknik

KartoTek, i Kista
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

19 augusti, 2024

  • Klassrum
  • Kista

Om utbildningen

Mätnings- och kartteknik

Mätnings- och kartteknik 415 YH-poäng

Vill du arbeta med ett intressant och varierande yrke där det är lätt att få arbete? Vill du arbeta både inne och ute med spännande teknik? Då kan Mätnings- och Kartteknik vara något för dig!

Kartotek bedriver sedan många år en tvåårig utbildning i Mätnings- och Kartteknik där man lär sig att arbeta med geografisk information med modern teknik. Utbildningen ligger under Yrkeshögskolan och är studiemedelsberättigad.

Efter utbildningen kan man t ex få arbete på privata företag inom bygg och infrastruktur, på kommuners mät- och kartavdelningar samt statliga verk. Man kan arbeta med mätning, kartering, projektering, GIS och planläggning och har goda karriärsmöjligheter.

Ta chansen att utveckla din karriär och skapa nya möjligheter för dig inom bygg- och anläggningsbranschen genom att anmäla dig till vår utbildning!

Studieform och upplägg

Utbildningen sker företrädesvis på plats i skolans lokaler i Kista, Stockholm, med möjligheten att delta i vissa utvalda moment online. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

Målgrupp

Utbildningen är inriktad mot alla som är intresserade av att ha ett varierande yrke med spännande teknik både inom- och utomhus.

För mer information om Mätnings- och kartteknik , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Arbetsmarknad

Yrkesroller efter utbildningen

  • Mät-och kartingsingenjör
  • GIS-ingenjör

Så ansöker du

Det krävs särskilda förkunskaper i ämnet Matematik motsvarande nivå 2, samt förkunskaper inom ämnet Svenska på nivå 2 (som modersmål eller som andraspråk).

Du ansöker via webbsidan YH-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som behövs.

Kursinnehåll

Byggteknik (40Yhp)

Kursen ger kunskaper inom vägbyggnad, husprojektering, geoteknik samt vatten- och avloppsteknik. Kursen fokuserar på mätnings- och kartläggningens specifika roller inom husbyggnad och infrastruktur.

Datakunskap 15 Yhp)

Kursen ger en god orientering om datorer med kringutrustning samt introduktion till databashantering och branschanpassade datorprogram.

Examensarbete (20 Yhp)

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna upprätta korrekta handlingar för en bygglovsansökan, förrättningskarta samt göra en enklare detaljplan både i pappersform och digitalt.

Fastighetsteknik (40 Yhp)

Kursen ger kunskaper om civil- och fastighetsrättsliga begrepp och metoder som är väsentliga för samhällsbyggandet och markanvändningen.

Fotogrammetri (15 Yhp)

Kursen ger kunskaper om hur man framställer en markmodell eller karta med hjälp av bilder från flygplan eller drönare samt flygburen laserskanning. Kursen fokuserar främst på framställande och bearbetning av digitala markmodeller, kartering via flygbilder och kombinerad fotogrammetri och flygburen laserskanning. Grunderna i markfotogrammetri ingår också.

Fältövningar (35 Yhp)

Kursen innehåller fältövningar som täcker en stor del av den moderna mätning som utförs inom samhällsbyggnadsprojekt. Detta varvas med kortare övningar av stor mångfald för att täcka de allra flesta av de mätningssituationer som den studerande kan konfronteras med under LIA-perioderna och i arbetslivet efter examen.

Geodesi 1 - Introduktion och grunder (15 Yhp)

Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper i Geodesi (mätningsteknik) som en bas för tillämpade kurser i främst Geodesi men även relaterade kurser.

Geodesi 2 - Teori och praktiska tillämpningar (40 Yhp)

Kursen ska ge den studerande goda kunskaper i geodetisk mätningsmetodik och beräkningsteknik i samband med kartläggning, utsättning, fastighetsbildning och projektering, samt färdighet i handhavandet av moderna mätningsinstrument.

Geodesi 3 - Analys och avancerad tillämpning i programvaror (15 Yhp)

Kursen ska ge den studerande en fördjupad inblick i avancerade geodetiska tillämpningar och kunskap om hur dessa analyseras och bearbetas i geodesiprogramvaror.

Geografiska Informationssystem (GIS) (20 Yhp)

Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i geografiska informationssystem för insamling, bearbetning, analys och presentation av lägesbundna data.

Kartografi (20 Yhp)

Kursen ger kunskaper i manuell och digital kartframställning, beröra viktigare typer av kartor och kartserier, gå igenom kartors redigering samt tematisk kartframställning. Den ska också ge ingående kunskap om digitala metoder för kartframställning samt färdighet i att använda programsystem för kartpresentation.

Lärande i arbete LIA (115 Yhp)

Kursen ger insyn i hur de förvärvade kunskaperna används på en arbetsplats samt se de olika momenten i ett större sammanhang.

Matematik (20 Yhp)

Kursen ger färdigheter i matematiska tillämpningar inom yrkesområdet. För att säkerställa kraven på internationell kompetens så delges en engelsk ordlista med de vanligaste fackuttrycken inom Matematik.

Säkerhetskurs (5Yhp)

Efter avslutad kurs ska den studerande känna till de viktigaste säkerhetsrutinerna inom mätningsrelaterade arbetsmiljöer, med fokus på byggnation och infrastruktur.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Mätnings- och kartteknik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
KartoTek
Isafjordsgatan 28A
164 40 Stockholm

Kartotek - Att lära genom att göra

Kartotek är företaget som brinner för utbildning och ser som sin viktigaste uppgift att säkerställa att kvalificerad personal finns på de företag som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.  Den första kursen i Mätnings- och kartteknik startade 1998 då som KY, Kvalificerad yrkesutbildning,...

Läs mer om KartoTek och visa alla utbildningar.

Highlights