YH-utbildning
Inga recensioner än

Cloud & IT-Infrastructure Engineer

Lernia Yrkeshögskola, i Stockholm
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Cloud & IT-Infrastructure Engineer

Med vår utbildning till Cloud & IT-Infrastructure Engineer blir du riktigt bra på att hjälpa företag och organisationer med molntjänster.

Du hjälper dem att både tekniskt och affärsmässigt anpassa och effektivisera sina lösningar i molnet.

Om utbildningen

Den här utbildningen passar dig som har ett genuint intresse för teknik eller affärer eller en kombination av dessa. Under utbildningen lär du dig mycket om de tekniska möjligheterna med bland annat Microsoft Azure och IT-infrastruktur. Du lär dig också allt om tjänstemodellerna IaaS, PaaS och SaaS där affärsperspektivet med affärsnytta, kostnader och molnsäkerhet är viktiga kunskaper du får med dig.

Här kan du läsa ett helt reportage om utbildningen i tidningen IT-pedagogen.

Lektioner och egenstudier

Utbildningen sträcker sig över två år, på heltid. Du kommer ha lektioner på plats i våra lokaler i Stockholm (Liljeholmen) i snitt 2,5 dag i veckan och resterande tid förväntas du lägga ner på egenstudier i form av inläsning, uppgifter och grupparbeten.

Företagen är med och bestämmer

Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av företag och nyckel-personer i branschen. I vår ledningsgrupp sitter representanter från exempelvis Colding Digital Teknik, Obligo, ICW, Telenor Inpli, ImedSec AB, Cloudfactor.eu samt Wise IT.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Colding Digital Teknik, Obligo, Telenor Inpli, ImedSec AB, Cloudfactor.eu samt Wise IT.

För mer information om Cloud & IT-Infrastructure Engineer, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

augusti 2023

  • Klassrum
  • Stockholm

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

  • Datorteknik 1

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Läs mer om ansökan via reell kompetens på vår hemsida!

Innehåll

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Avancerad IT-infrastruktur

I den här kursen lär du dig att teoretiskt och praktiskt installera, administrera och konfigurera en Microsoft Windows Servermiljö. Efter kursen kan du driftsätta en skalbar servermiljö och hantera tillhörande tjänster lokalt i molnet eller i en hybridmiljö.

Examensarbete

I den här kursen får du möjlighet att genomföra ett examensarbete i form av ett självständigt projekt kopplat till en arbetsplats med fördjupning inom ett specifikt ämnesområde samt att opponera på ett annat examensarbete. Du lär dig att redogöra för yrkesrollen i ett fördjupat och framtidsinriktat perspektiv inom exempelvis området av olika molnlösningar och molnteknologier. Du lär dig också att arbeta självständigt och projektorienterat, planera, genomföra, dokumentera och presentera ditt projektarbete på ett metodiskt sätt i en vetenskaplig rapport samt att applicera och använda dig av branschrelevanta ämneskunskaper.

LIA - Arbetsplats och Molnteknologier

LIA:n (Lärande i arbete) infaller i slutet av utbildningen och ger dig möjlighet att lära dig om yrkesrollen och om arbetsplatsen samt dess verksamhetsstyrning och planering IaaS, PaaS, SaaS. Du lär dig om molnteknologier och helhetslösningar, om säkerhet anpassat till molnlösningar samt företagets infrastruktur, molnteknologier och lösningsalternativ och att du detaljerat kommer kunna redogöra för virtualiseringsgraden fördelat på olika OS plattformar.

Utöver det får du öva dig i att presentera hur företaget använder tjänstemodellerna IaaS, PaaS och SaaS samt i tillämpbara fall tjänster såsom Microsoft365. Slutligen lär du dig att föreslå säkerhetsanpassningar för molnmiljö baserad på VMware/Hyper V, Microsoft Windows Server och Microsoft Azure.

Microsoft Azure & PowerShell

I den här kursen lär du dig om Microsoft Azures uppbyggnad, funktion och tillämpning samt Microsoft scriptspråk PowerShell.

Du lär dig också om virtuella nätverk, virtuella maskiner och virtuella diskar, att redogöra för monitoring av virtuella miljöer och dess tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet samt att beskriva och presentera Cloud Services.

Du lär dig om Azure Storage - lagring och backup för virtuella miljöer och att beskriva funktioner inom Azure AD Directory samt att förklara skillnader mellan privata, publika och hybrida moln. Slutligen lär du dig om autentiseringsnivåer, kundidentitets- och åtkomsthantering.

Moln och tjänstemodeller: IaaS, PaaS, SaaS

I kursen lär du dig om de olika tjänstemodellerna: infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS) och mjukvara som tjänst (SaaS) samt dess struktur och användningsområden. Du lär dig om hur datormoln levereras via molnhosting och virtuella datacenter att beskriva mängdstyrd kostnadsmodell samt att du fördjupas inom skalbarhet och förändring av infrastrukturens utformning. Du lär dig också att redogöra för olika molnleverantörers tjänstekataloger som Amazon AWS, Google Cloud (GCP) samt Microsoft Azure.

Molnsäkerhet

I den här kursen lär du dig om hur säkerheten i en molnbaserad miljö tillämpas, om säkerhet för molninfrastruktur gällande nätverksaccess, plattformspecifik användaraccesskontroll och integrerade molnautentiseringssystem. Du lär dig också om nedlåsning av molnservrar och identifiering och tilldelning av säkerhetsaktiviteter i tjänstemodellerna: SaaS, PaaS och IaaS.

Du får kunskap om hur antivirusprogramskydd, kryptering, accesskontroll, webbfiltrering, åtkomsthantering, brandväggar och IPS skyddar tjänster i molnet från o-auktoriserad åtkomst och attacker. Slutligen lär du dig att översiktligt redogöra för ISO 27001/ISO 27002 och ISO 27018.

Servervirtualisering VMWare, Hyper-V, Virtual Box, Linux operativsystem

I den här kursen lär du dig om VMWare och Hyper V för att effektivt kunna designa, administrera och utveckla en molnmiljö. Du kommer kunna visa på avancerade kunskaper om infrastruktur och plattformsspecifika funktioner för VMWare, Linux operativsystem samt Microsoft Hyper-V. samt om virtuella nätverk, virtuella servrar, migreringsfunktioner, virtuell resurshantering, virtuell lagring, skalbarhet, säkerhet och felsökning.

Du lär dig också allt mer avancerat om Cisco routing-produkter och switchar samt implementation av dessa i både teori och praktik. Utöver det lär du dig om VMware och Hyper-V miljöer och att administrera migreringsfunktioner och använda mallar/templates för kloning och deployment av virtuella maskiner. Slutligen lär du dig att hantera virtuell lagring, kluster, säkerhet och snapshotfunktioner och felsökning samt att beskriva skillnaden mellan switchar och routrar och kunna tillämpa dessa och konfigurera Cisco switchar och routers med ett CLI-gränssnitt.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Genom att gå denna utbildning får du avancerad kunskap inom molntjänster och det finns ett stort behov av de olika rollerna i yrkeslivet. Efter utbildningen öppnar sig möjligheten att antingen vara anställd inom ett företag eller en organisation och arbeta som konsult inom olika verksamheter och hjälpa dem med frågor kring molntjänster.

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är; molnspecialist, Cloud Advisor, systemansvarig, specialistsäljare, projektledare, System-/Cloud Architect, IT-konsult inom IT- och informationssäkerhet.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Cloud & IT-Infrastructure Engineer

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights