Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Redovisningskonsult

Stockholm School of Business
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Göteborg, Malmö, Stockholm
Längd: 2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: CSN-bidrag
Språk: Svenska
Gå vidare till: Utbildningens hemsida
Kommande starter
Göteborg Sista ansökan
Höst 2019 
2019-04-24
Malmö
Höst 2019 
2019-04-24
Stockholm
Höst 2019 
2019-04-24

Redovisningskonsult

Bokföring, redovisning och ekonomistyrning

Redovisningskonsult - yh-utbildning på Stockholm School of Business

Utbildningen Redovisningskonsult på Stockholm School of Business ger dig kompetensen att

 • självständigt och med helhetsansvar utföra praktiskt löpande redovisningsarbete
 • självständigt hantera bokslut och årsredovisningar
 • upprätta bolagshandlingar och juridiska dokument, hantera moms och skatteregler
 • hantera komplexa besluts- och värderingsfrågor och analysera nyckeltal
 • analysera och ge välgrundade förslag i företags- och skattejuridiska frågor
 • hantera IT-system och automatiserade processer
 • budgetera, analysera, styra och planera, utföra beräkningar och upprätta kalkyler
 • kommunicera kundvärde och upprätta långsiktiga affärsrelationer
 • ta affärsmässigt helhetsansvar i arbetet mot ökad kundnytta och lönsamhet

Stor efterfrågan på arbetskraft

Den generella arbetskraftsbristen och bristen på ekonomer i synnerhet gör att arbetsmarknaden för Redovisningskonsulter i Stockholm ser mycket bra ut. Sedan den avskaffade revisionsplikten har behovet av kvalificerade redovisningskonsulter ökat konstant, och det finns inga tecken på att detta skall minska; snarare tvärtom.

Så ansöker du

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

1. Grundläggande behörighet: 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Särskild behörighet

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik 2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.

Reell kompetens och fri kvot

- Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

- Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Examen & Intyg

Efter avklarade studier kommer du att få en yrkeshögskoleexamen.

LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär att en del av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att kursen sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet. 

Utbildningen Redovisningskonsult innehåller två LIA-perioder på 11 respektive 10 veckor.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Vi tillhandahåller teknik, men rekommenderar antagna att köpa en egen dator för att kunna arbeta flexibelt och hemma och med egna projekt. 

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business

Stockholm School of Business (SSB) är en yrkeshögskola med specialkompetens inom ekonomi och försäljning. Vi samverkar med branschens företag och tillhandahåller utbildningar som efterfrågas av arbetslivet. Utbildningarna på Stockholms School of Business har stark förankring i arbetslivet. En stor och viktig...


Läs mer om Stockholm School of Business och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Redovisningskonsult

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stockholm School of Business

Tegeluddsvägen 31
11541 Stockholm

Tel: Tel. 08-442 95 00
stockholmschoolbusiness.se


Beställ information

För att få mer information om Redovisningskonsult via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.