Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Elkraftsingenjör

Teknikhögskolan
Sammanfattning
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Västerås
Längd: 400 YH-poäng
Utbildningstakt: Heltid/deltid
Studiestöd: Ja

Elkraftsingenjör

Elkraftsingenjör

Var med och skapa framtidens energilösningar!

Arbetsmarknaden för elkraftsingenjörer är mycket god. Kraftnäten i Sverige står inför en lång period av investeringar, där nätet behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens behov av elleveranser och utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Inom de närmaste åren kommer det att behövas omkring 8 000 nya medarbetare med kompetens inom energi och elkraft.

En utbildning inom elkraftsteknik öppnar många dörrar till arbetsmarknaden. Du kan välja att arbeta hos nät-, industri- eller konsultbolag, beroende på vad du är intresserad av. Som Elkraftsingenjör kan du exempelvis arbeta med teknik som HVDC eller att driftsätta, effektivisera, optimera och underhålla elkraftssystem. Du kan även arbeta med nya energilösningar, som vindkraft och Smart Grid. För att trivas i rollen ska du tycka om att arbeta lösningsfokuserat, vara ansvarsfull och ha viljan att samarbeta.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha goda kunskaper om säkerhetsagerande i arbetet och kunna arbeta med förbättringar som avser att minska belastningen på både miljö och ekonomi. Du kommer även kunna hantera tekniken bakom elkraftssystem, ha kunskaper om olika typer av elanläggningar och drift- och underhåll av dessa. Du lär dig också att arbeta i projekt från uppstart till avslut samt motivera hållbara energilösningar med utgångspunkt från ett kvalité-, energi- och miljöhänsynstagande.

Under din LIA, de arbetsplatsförlagda perioderna i utbildningen, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Under din LIA-period har du möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. Sammantaget blir du väl förberedd för din framtida yrkesroll och du får den kompetens som arbetslivet efterfrågar. 

För mer information om Elkraftsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Behörighet

Du vet väl att du alltid kan söka en utbildning även om du inte har fulla behörigheter? 

Vi gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser eller en utländsk examen som visar dina kunskaper. Tveka inte på att söka om du saknar behörighet!

Det går även att läsa preparandkurser hos oss. Då läser du en gymnasiekurs under en kortare period för att bli behörig till en viss utbildning.

Formella behörighetskrav

 • Behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan enligt 3 kap. 1§ i förordningen om yrkeshögskolan, vilket innebär gymnasieexamen 
  eller motsvarande.
 • Särskilt behörighetskrav är godkända betyg från Naturvetenskapliga-, Teknik-, Industritekniska-, VVS- och Fastighets- eller El- och energiprogrammet från gymnasiet alternativt tekniska kurser omfattande 300 gymnasiepoäng med lägst betyget E (godkänd) eller motsvarande. 
  Utöver det krävs godkänt betyg i Ma 2 (B) eller motsvarande. 

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Utbildningsinnehåll

 • Arbetsmiljö, säkerhet och telekommunikation
 • Elkonstruktion och CAD
 • Elkraftsystem och underhåll
 • Ellära 
 • Examensarbete 
 • Kontrollanläggningar och tekniska beskrivningar 
 • LIA
 • Mekatronik: Grundläggande elmaskinsystem
 • Moderna lösningar: Kvalitet, energi och miljöteknik
 • Projektkunskap
 • Styr och reglerteknik 
 • Tillämpad matematik

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Elkraftsingenjör.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan - här får 9 av 10 av studenterna jobb direkt efter examen!

Hos Teknikhögskolan läser du utbildningar inom IT, teknik och konstruktion. Skolan har gedigen erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar med mycket goda resultat. Om du vill ha en utbildning som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, så är det här du ska studera!

Teknikhögskolan öppnade i Göteborg 2003 och finns idag på tio orter runt om i landet. Affärsidén är att erbjuda de utbildningar som näringslivet efterfrågar. Teknikhögskolans varierade utbud beror därför till stor del på vilken kompetens som marknaden efterfrågar på respektive ort.

Branschnära undervisning

Teknikhögskolans vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet. För att lyckas med detta, samverkar skolan ständigt med företag och organisationer för att få bästa möjliga kontakt på arbetsmarknaden. Teknikhögskolan samarbetar idag med över 300 utbildare runt om i Sverige med spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Skolan ställer höga krav på utbildarna och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmåga att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Praktiska case och praktik, LIA, under dina studier

Undervisningen består till stor del av praktiska case. Detta för att kunskapen ska kunna användas direkt i den framtida yrkesrollen, oavsett om du läser en längre yrkeshögskoleutbildning, en diplomutbildning eller en kortare företagsutbildning. I nästan alla YH-utbildningar ingår LIA - Lärande i arbete. LIA är den praktiska delen av utbildningen och syftar till att göra dig så förberedd som möjligt för arbetslivet genom att du har arbetsförlagt lärande ute på ett företag där du får praktisera dina kunskaper i yrkesrollen ute på fält.

Som student på Teknikhögskolan får du en utbildning som gör dig startklar för arbetslivet och attraktiv på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen till Teknikhögskolan!

Visa alla utbildningar med Teknikhögskolan

Beskrivning och boende

Kontaktuppgifter till Teknikhögskolan

TeknikhögskolanAnders Personsgatan 14
416 64 Göteborg

Tel: 0774-100 500

teknikhogskolan.se

Kontakta Teknikhögskolan

Teknikhögskolan Facebook