Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Västerås Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
38 veckor, 95 YH-poäng
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Distans
Sista ansökan: 2023-08-02
energi

Om utbildningen

Utöka din kompetens inom energiförsörjning hos Västerås Yrkeshögskola!

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning. Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Utbildningen sker på distans med vissa träffar på plats. Halvtidsstudier.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständig utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, samt förslå förbättringar av reläskyddet i
befintligt elnät självständigt övervaka elnät och föreslå och genomföra lämpliga åtgärder självständigt kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt för att bedöma och föreslå lämplig underhållsfilosofi för anläggningen.

För mer information om Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Västerås Yrkeshögskola?

Externa föreläsare

Behov på

arbetsmarknaden

Praktik/LIA

Kursinnehåll

Totalt 95 YHP, 38 veckor (halvtidsstudier)

  • Svenska elkraftsystemet 5 YHP
  • Driftcentralens betydelse samt automatisering av det svenska elkraftsystemet 10 YHP
  • Nätberäkningar 10 YHP
  • Ställverksutrustning 10 YHP
  • Reläskydd 20 YHP
  • Fjärrkontroll, lokalkontroll och kommunikation 25 YHP
  • Elsäkerhet 5 YHP
  • Idrifttagning och underhåll av anläggning 10 YHP

Så ansöker du

Grundläggande behörighet / Särskild behörighet: Matematik 2 och arbetslivserfarenhet krävs. 

Ansökningslänk hittar du på vår hemsida Västerås yrkeshögskola.

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola

YH-utbildningar är ett alternativ till universitet och högskola i nära samverkan med näringslivet. Att studera på en Yrkeshögskola ger stora fördelar för både studerande och företag. YH-utbildningar ger förutsättningar för den studerande till att komma ut i näringslivet för att...


Läs mer om Västerås Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Västerås Yrkeshögskola

Karlsgatan 9 A
722 14 Västerås


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem från Västerås Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.