Elkraftsingenjör

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Linköping
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: augusti 2023 - Linköping

Videoreportage

Elkraftsingenjör

En utbildning till elkraftsingenjör öppnar många dörrar till arbetsmarknaden.

Som elkraftsingenjör jobbar du med planering och styrning av processer och projekt i landets elnät och elkraftsanläggningar hos nät-, industri- eller konsultbolag, beroende på vad du är intresserad av.

Läs till elkraftsingenjör på plats i Linköping

Utbildningen till elkraftsingenjör är på heltid och består av både föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats i form av LIA (lärande i arbete, praktik). För att innehållet och kvalitén i utbildningen alltid ska vara på topp ses den hela tiden över av samarbetspartners och nyckelpersoner i branschen. Du läser vår utbildning till elkraftsingenjör på plats i våra lokaler i Linköping.

Stor brist på elkraftsingenjörer - din kompetens kommer vara efterfrågad

Utöver Sveriges mål att bli fossilfritt så är det stora investeringar som måste göras i samband med underhåll av kraftnäten runt om i landet. Eftersom elnäten kräver kontinuerliga underhållsinsatser hela tiden bedömer man att elkraftbranschen kommer vara mindre konjunktionskänslig, och därmed stabilare, än många andra branscher.

Enligt branschen är det stor brist på elkraftsingenjörer och elingenjörer idag på grund av att det är för få som utbildar sig till yrket. Därför kan du känna dig trygg i att din kompetens kommer att efterfrågas nu och i framtiden.

I utbildningen samarbetar vi bland annat med företag som:

 • Vattenfall Service
 • Infranord
 • One Nordic
 • Tekniska verken
 • ÅF/Pöyri
 • Elektromontage
 • PPAM
 • Gridcon
 • Jämtel
 • Stockholms Energi
 • OKG
För mer information om Elkraftsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieskolan

Lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper i:

 • Matematik 2
 • Fysik 1

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Innehåll

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Du läser större delen av alla kurser på plats i Linköping.

Arbetsmiljö och säkerhet

I den här kursen får du kunskaper om de risker, lagar och bestämmelser som gäller kring arbetsmiljö och säkerhet för arbete vid bl.a. högspänningsanläggning. I kursen går vi dessutom igenom mer om elsäkerhetsanvisningar, ESA.

CAD med inriktning elkonstruktion

Få rutin och förståelse i användandet av AutoCAD med inriktning elkonstruktion. Du lär dig att skapa ett nytt projekt med ritningar korsreferenser, stycklistor och rapporter.

Digitalteknik med PLC

Den här kursen ger dig grundläggande färdigheter i användning av så kallade PLC-system. Du lär sig hur man använder utvecklingssystem och programmerar PLC och använder dem tillsammans med PID-regulatorer och i nätverk.

Eldistribution

Hur överförs elektrisk kraft samt ledningsdragning i mark, luft och vatten. Ledningstyper, elnätsdimensionering och beräkningar för uppbyggnad av kraftledningar, ställverk samt transformatorstationer.

Elkraftteknik

I den här kursen får du veta mer om elöverföring och elkonsumtion i Sverige ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljötekniskt perspektiv.

Elinstallationer

Projektering av installationer för kraft och belysning och upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi berör elkraftteknik, konstruktionsberäkningar och elschemaritning.

Elkraftekonomi

Få kunskap i elkraftekonomi ur ett samhällsperspektiv och lär dig att självständigt göra beräkningar av distribution och förbrukning. Du kan även ur ett företagsekonomiskt perspektiv räkna eller kalkylera på affärer och investeringar.

Elmaskiner

Uppbyggnad och funktion hos 1- och 3-fastransformatorer. Du får fördjupade kunskaper om uppbyggnad, funktion och användningsområde hos de vanligaste förekommande roterande elmaskinerna.

Elproduktion

Kursen handlar om elproduktionsanläggningar; vattenkraft, vindkraft, solceller, vågkraft och kärnkraft. Du får kunskaper om produktionsanläggningens uppbyggnad, funktion och dess drift, samt energiomvandlingsprocessen.

Elteknik

Vi går igenom olika typer av ström såsom 1- och 3-fas växelström. Mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av elektriska storheter i både likström och växelström. Koppling och anslutning av instrument samt mätning av spänning, ström, resistans och effekt.

Examensarbete

I slutet av utbildningen utför du ett examensarbete inom ett avgränsat område. Du tränar din förmåga i att självständigt och akademiskt genomföra ett projekt.

Fysik och teknologi

Lär dig mer om statistik och dynamik. Du beräknar elektromagnetiska- och elektriska fält som orsakas av eldistribution. I kursen ingår hållfasthetslära med beräkningar och tillämpningar inom elkraftområdet.

Författningskunskap

Lär dig mer om regler och standarder inom elområdet SS 4364000 utg. 2. Kursen tar upp gällande regler inom miljö- och arbetsskyddsområdet samt bygg- och brandskyddsföreskrifter av betydelse inom elområdet. Skillnader mellan Sverige och andra länders regelverk ingår också.

LIA 1 & 2 (praktik)

På praktiken är du ute på ett företag och genomför arbete i skarpt läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Matematik med eltekniska tillämpningar

Vi går igenom matematiska kunskaper och förståelse för storheter som tillämpas i el- och energiberäkningar. Genom detta rustas du för kommande eltekniska kursmoment på utbildningen.

Projektledning och kvalitetssäkring

Här får du fördjupade kunskaper i projektlogistik så att du ska kunna beräkna tids- och resursåtgång och bättre förstå elhandlingars upprättande. Dessutom går vi igenom grundläggande kunskap om avtalsskrivning och upprättande av relationshandlingar (AMA EL).

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning som elkraftsingenjör kan du det du behöver kunna för att arbeta på elnätsbolag, alternativt industri eller företag verksamt inom elkraftområdet. Du kan arbeta med exempelvis planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar, såväl som driftsättning, service och underhåll. En vanlig yrkestitel efter utbildningen är elingenjör, andra exempel hittar du nedan.

Yrkesroller:  

 • Projektör inom elkraft
 • Elkonstruktör
 • Elingenjör
 • Elkraftsingenjör med kompetens inom förnyelsebar elproduktion
 • Beredare/planerare inom eldistribution i el- och nätbolag
 • Projektledare inom elkraftbranschen

Lön som elkraftsingenjör

Som elkraftstekniker kan du tjäna lite olika i lön beroende på till exempel var i landet du bor, hur gammal du är samt tidigare erfarenhet. Medellönen för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik i Sverige 2019 är 42 200 kr. Läs mer lönestatistik på SCB:s hemsida.

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elkraftsingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Elkraftsingenjör från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.