Möbeltapetserare- Historiskt hantverk

Yrkeshögskolan Höga Kusten
Sammanfattning
YH-utbildning
Kramfors
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Svenska

Videoreportage

Lärande i arbete (LIA)

Bästa läraren är verkligheten.
Utbildningen är upplagd så att du som studerande skall få så bra förutsättningar som möjligt i din kommande yrkesroll, en del av utbildningen sker därför ute på olika företag  och arbetsplater i kursen Lärande i arbete (LIA), där får du praktisera och tillämpa dina teoretiska kunskaper samt se och lära av verkligheten.

Under LIA-perioden har man handledare vid sin sida som tar huvudansvaret, stöttar och leder arbetet.

LIA; Lärande i arbete, totalt 16 veckor under hela studietiden söker man i första hand själv utifrån egna önskemål om geografisk placering och företag, men Yrkeshögskolan har också ett stort upparbetat nätverk bland företag kring utbildningen och ser i sista hand till att du som student får en LIA-plats.
I utbildningen görs 4 LIA-perioder á 4 veckor. De flesta LIA-platserna finns hos företag i branschen och information om LIA-platser mm ges till de studerande fortlöpande under utbildningens gång.

De kostnader som kan uppkomma i samband med LIA bekostas av studenten, t.ex. resa till och från LIA-platsen, extra boende etc.

Lokaler

Varje studerande har ett personligt passerkort och skolans lokaler kan användas även utanför lektionstid. I lokalerna finns välutrustade teorisalar, grupprum, datasalar med bra kapacitet, aktuella programvaror samt trådlöst internet. I byggnaden finns även en lunchrestaurang och pentry där du kan värma medhavd mat.

Skolans lokaler

Skolans Lokaler

Varje studerande har ett personligt passerkort och skolans lokaler kan användas även utanför lektionstid. I lokalerna finns välutrustade teorisalar, grupprum, datasalar med bra kapacitet, aktuella programvaror samt trådlöst internet. I byggnaden finns även en lunchrestaurang och pentry där du kan värma medhavd mat.

Examensarbete Möbeltapetserare

Om utbildningen

MÖBELTAPETSERARE

Ett framtidsyrke!
Möbeltapetsering är ett yrke med framtiden för sig. Samhällets krav på hållbarhet, kvalitet och återbruk ökar hela tiden vilket gör att även branschens efterfrågan på utbildad kompetent personal ökar.

Vem är du?
Du gillar att arbeta med händerna och vill lära dig ett praktiskt hantverk. Kreativitet och skapande ligger dig varmt om hjärtat och du tycker det är roligt med problemlösning. Du är ofta kritiskt undersökande och nyfiken på att hela tiden lära dig mera.
Utbildningens innehåll
Hos oss finns kurser i både traditionellt och modernt stoppningsarbete, beklädnadstekniker, maskinsömnad, båtkapell, läder och rottingflätning. Du lär dig att arbeta med både historiska möbler och moderna designklassiker.

Var finns jobben?
Som möbeltapetserare kan du jobba som anställd på både mindre verkstäder och större möbelföretag eller driva eget. Yrket är brett och variationsrikt och kunderna är allt från privatpersoner till arkitekter och muséer.

För mer information om Möbeltapetserare- Historiskt hantverk, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan och behörighet

För att vara behörig sökande ska du ha en grundläggande behörighet

Läs mer på ansokan/grundlaggande-behorighet/ på yhk's hemsida

Reell kompetens

Har du inte den grundläggande behörigheten från gymnasiet men ändå yrkeserfarenhet har du möjlighet att söka via reell kompetens en annan sökväg som yrkeshögskolan ger möjlighet till

Ange att du söker med reell kompetens i din ansökan, som sen kommer prövas under antagningsförfarandet av ledningsgruppen för att bedöma dina möjligheter att hantera och klara studierna.

Till ansökan ska bifogas den kompetenskartläggning som du finner under länken nedan. Där  finns även mer information om denna sökväg. ansokan/reell-kompetens/ på yhk's hemsida

Du bifogar sedan kompetenskartläggning med din ansökan

Vad ska ansökan innehålla

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • 1) Kopia på betyg från slutförd gymnasieutbildning (grundläggande behörighet)
  • 2) Trevligt om du även bifogar ett kort personligt brev som berättar vem du är och vad dina mål med utbildningen är.

Vi bedömer alla ansökningar individuellt, så du kan alltid skicka in din ansökan även om du är osäker på behörigheten.

Skicka in din ansökan via webformulär på ansokan/webbformular/ på yhk's hemsida

Ansökningswebben är öppen mellan den 15 feb à15 maj

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger de 10 platser vi har i utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande i form av ett arbetsprov. De sökande blir då informerade om detta i god tid. Arbetsprovet består av två huvudkomponenter där förståelse för hantverksprocesser samt grundläggande färdigheter i hantverk prövas. Urvalsmodellen är utvecklad för att bedöma aspekter som är väsentliga för att lyckas med utbildningen.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen - SeQF nivå 5

- Inom yrkeshögskolan används den tregradiga betygsskalan IG-G-VG. I kursplanerna framgår princi­per för betygssättning och former för kunskapskontroll.
Examen

- Det finns två examina. En utbildning på minst 200 Yh-poäng (1 års heltidsstudier) leder till en yrkes­högskoleexamen och minst 400 Yh-poäng (2 års heltids­studier) ger dig en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Från utbildningsanordnaren får du ett examensbevis där det framgår vilka kurser du läst och vilket betyg du fått. Om du inte klarar kraven för examen får du ett utbild­ningsbevis där det står vilka kurser du klarat av.

Kostnader

Utbildningen är eftergymnasial, gratis och studiemedelsberättigad.

Arbetskläder

Du behöver ha kläder och skor som är anpassade för att arbeta i verkstadsmiljö. Detta står de studerande själva för. Skyddsutrustning som behövs på utbildningen möbeltapetserare är hörselskydd och andningsskydd lämpliga i verkstadsmiljö. Ett tips är att köpa en andningsmask där filtren är utbytbara så att du kan använda samma mask och byta filter för att skydda mot både damm och lösningsmedel.

Verktyg och material

Studenter kvitterar ut verktygssatser och betalar för de verktyg som saknas vid utbildningens slut. Vissa verktyg och material, som förslits, måste studenten köpa ut själv (dessa finns att låna under första läsperioden och kan med fördel inhandlas efter skolstart: nålar, kritor, måttband, sax, vax)

Studenten står själv för material till de projekt/möbler som under utbildningens gång tillfaller studenten. Kostnad för detta brukar hamna från ca: 3000kr och uppåt per läsår, beroende av vilket material studenten väljer.

Studieresor och studiebesök

Studieresor och studiebesök bekostar den studerande delvis själv, med undantag av de besök vi gör under introduktionsveckan. Ett återkommande inslag i utbildningen är Stockholm Furniture Fair/Möbelmässan i Stockholm. Det ger en inblick i hur man som företagare kan marknadsföra sig och knyta nyttiga kontakter.  Resan till och från Stockholm och boende får studerande själv ordna och bekosta.

Litteratur

Till utbildningen finns ett referensbibliotek. Kostnaden och anskaffningen av litteratur, som behövs under utbildningen, står de studerande för själva. En del av litteraturen kan vara svår att få tag på, sök i antikvariat och nätet. Vi använder oss av, förutom litteratur i bokform, även information från internet, kopierat material och kompendier. Litteraturlista får du tillgång till i samband med antagningsbesked.

Yrkeshögskolan Höga kusten Instagram


Yrkeshögskolan Höga Kusten

Campus Kramfors

Yrkeshögskolan Höga Kusten erbjuder utveckling, jobb eller en ny karriär genom kvalificerad utbildning. Utbildning och träning för verkligheten är den bärande idé som sätter sin prägel på alla Yrkeshögskolan Höga Kustens verksamheter. Kramfors och Höga KustenCentralt längs Norrlandskusten, mitt ibland...


Läs mer om Yrkeshögskolan Höga Kusten och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Möbeltapetserare- Historiskt hantverk

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Höga Kusten

Företagsvägen 2
872 80 Kramfors

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Möbeltapetserare- Historiskt hantverk från Yrkeshögskolan Höga Kusten, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.