Korta YH-utbildningar

Markexploatering och fördjupad entreprenadjuridik

Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
9 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
9 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

9 september, 2024

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

Markexploatering och fördjupad entreprenadjuridik

Vill du ta ett betydande steg framåt i din karriär inom samhällsbyggnadssektorn. Utbildningen vänder sig till erfarna yrkesverksamma inom branschen som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom markexploatering och entreprenadjuridik.

Markexploatering och entreprenadjuridik, hand i hand, hjälper till att minimera potentiella juridiska och tekniska risker. Genom att kombinera dessa två kurser får du en bredare och mer mångsidig kompetensuppsättning som kan tillämpas i olika faser av samhällsbyggnadsprojekt. Det möjliggör också för dig att bli en proaktiv och strategisk beslutsfattare med en fördjupad förståelse för både tekniska och juridiska aspekter av dina arbetsområden.

Markexploatering och samhällsbyggnadsprocessen ger en fördjupad förståelse av fastighetsjuridik med särskilt fokus på juridiken vid markexploatering och lantmäteriförrättningar.

Entreprenadjuridiken kompletterar detta genom att erbjuda en detaljerad inblick i de juridiska aspekterna av entreprenadavtal och byggprocessen. I kursen kommer du att få djupgående kunskaper inom entreprenadjuridik för direkt tillämpning i bygg-, projekt- och arbetsledarroller. Ett särskilt fokusområde är besiktning och besiktningsjuridik som ger en fördjupad förståelse av besiktningens genomförande och rättsverkan. 

Delta på online-föreläsningarna via Teams, antingen live eller i inspelad form. Som studerande får du tillgång till ett Office-paket för installation på din egen dator, inklusive Teams. Föreläsningar hålls cirka 2 timmar per vecka, främst tisdag-torsdag. Utbildningen börjar i augusti/september och avslutas i december 2024.

Investera en termin för att ta nästa steg i din karriär.

För mer information om Markexploatering och fördjupad entreprenadjuridik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja East Sweden Business School?

90% får jobb efter genomförd utbildning

Behov på

arbetsmarknaden

CSN-berättigad

Ansökan och behörighet

2 års yrkeserfarenhet på heltid som tjänsteman inom samhällsbyggnadsområdet, fastighetsbranschen eller motsvarande.

Kursinnehåll

Markexploatering och samhällsbyggnadsprocessen, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att skapa förståelse för hur samhällsbyggnadsprocessen fungerar från idéstadie till färdigt projekt. I kursen behandlas fastighetsbildningsåtgärder, markupplåtelser, detaljplaner, genomförandeavtal samt expropriation.

Följande huvudmoment ingår i kursen:

 • Fördjupad förståelse av fastighetsjuridik, särskilt juridiken vid markexploatering
 • Kunskap och fördjupad förståelse av lantmäteriförrättningar
 • Kunna granska och tillämpa översiktsplaner och detaljplaner
 • Tillämpning av genomförandeavtal; markanvisnings- och exploateringsavtal samt vilka åtgärder som kan åläggas en exploatör
 • Kommunens och Länsstyrelsens roll i samhällsbyggnadsprocessen
 • Grundläggande förståelse av expropriation och övriga tvångsåtgärder

Praktiskt entreprenadjuridik - Fördjupning, 20 YH-poäng

Syftet med kursen är att skapa en fördjupade förståelse inom entreprenadjuridik och branschvillkoren AB, ABT och ABK. I kursen ingår även kunskaper om LOU. Därtill läggs ett särskilt fokus på besiktningens funktion och rättsföljder samt besiktningsmannens rättsliga ansvar.

Följande huvudmoment ingår i kursen:

 • Fördjupade kunskaper inom entreprenadjuridik
 • Besiktningsjuridik och fördjupad förståelse av besiktningens genomförande
 • Besiktningsmannens ansvar
 • Besiktningsutlåtandets rättsverkan
 • Besiktningens förhållande till skadeståndsrättsliga principer

Kursens mål

Efter avslutad utbildning kommer du som studerande ha:

Kunskaper om:

 • samhällsbyggnadsprocessen
 • mark och anläggningsprojekt
 • entreprenadrätt
 • offentlig upphandling och krav kopplade mot hållbarhet

Färdigheter i att:

 • tillämpa kunskaper i fastighetsbildningsåtgärder, markupplåtelser, detaljplaner och genomförandeavtal
 • söka den information som behövs för att lösa entreprenadrättsliga frågor

Kompetenser att:

 • söka och kritiskt granska information som behövs för att lösa arbetsuppgifter kring mark- och anläggningsprojekt
 • granska och tillämpa översiktsplaner och detaljplaner
 • identifiera, formulera och föreslå lösningar på entreprenadrättsliga problem.

Kostnader

Kostnadsfri och CSN-berättigad.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Markexploatering och fördjupad entreprenadjuridik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
East Sweden Business School
Tullhusgatan 11
602 28 Norrköping

East Sweden Business School 

East Sweden Business School (ESBS) grundat 2013 är Norrköpings största aktör när det gäller yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbygg och energi/processteknik. Vår verksamhet utgörs till stor del av två-åriga yrkeshögskoleutbildning men vi bedriver även korta utbildningar. ESBS verksamhetsvision är att bidra med kompetens...

Läs mer om East Sweden Business School och visa alla utbildningar.

Highlights