Korta YH-utbildningar

Psykisk hälsa och ohälsa

Längd
10 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
10 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom psykisk hälsa och ohälsa. Den ger specialiserade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt.

Antalet äldre i Sverige ökar. I takt med åldrandet ökar sjukdomsrisken och allt fler kommer att ha behov av omfattande sjukvård och/eller omsorg. Många äldre lider av psykisk ohälsa. Det kan handla om både tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär och svårare psykiska sjukdomar såsom ångest och depression. Depression är vanligt förekommande och anses vara ett folkhälsoproblem.

Ofrivillig ensamhet, våld i nära relationer, missbruk och suicid är välkända företeelser hos äldre och har starka samband med psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet är avgörande, även för att minska pandemins negativa konsekvenser. Äldre drabbades hårt och mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökade ytterligare.

En utmaning i det förebyggande arbetet ligger i att identifiera äldre personer som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Enligt WHO kommer psykisk ohälsa vara den största sjukdomsbördan i samhället år 2030 vilket innebär ett stort lidande för den enskilde men också höga samhällskostnader.

För mer information om Psykisk hälsa och ohälsa, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter utbildningen skall du kunna:

Utbildningens syfte är att belysa vikten av en god psykisk hälsa och ett gott välbefinnande hos äldre personer. Målet är att få specialiserade kunskaper och kompetens i ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt i relation till psykisk ohälsa.

Efter fullföljd utbildning har du kunskaper om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanliga psykiska sjukdomar samt färdigheter i att tillämpa dessa kunskaper. Du har kunskaper om ofrivillig ensamhet och social isolering, våld i nära relationer, missbruk, stress, kris och trauma, suicid och suicidprevention samt färdigheter i att identifiera hur olika faktorer påverkar hälsan ur olika perspektiv. Du har utvecklat en kompetens för att arbeta hälsofrämjande, förbyggande och rehabiliterande. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges på 75% och distans under 10 veckor med digitala studieträffar. Mellan träffarna arbetar du självständigt med dina studier via en lärplattform.

Så ansöker du

Förutom grundläggande behörighet behöver du ha 1 års yrkeserfarenhet (minst halvtid) inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, LSS, socialpsykiatri, psykiatri eller motsvarande kunskaper.

Om du helt eller delvis saknar behörighet kan du ansöka om reell kompetens.

Du ansöker på Folkuniversitetets hemsida.

Examen & Intyg

Vid avslutad och godkänd utbildning erhålles ett utbildningsbevis.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Psykisk hälsa och ohälsa

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Folkuniversitetet Mitt
Bergsbrunnagatan 1
75323 Uppsala

Folkuniversitetet Gävle, Falun, Uppsala, Örebro och Västerås

Folkuniversitetets Yrkeshögskola är en av Sveriges största anordnare av YH-utbildningar. En examen härifrån gör dig attraktiv inom ett yrkesområde där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor! YH-utbildningarna tas fram i nära samarbete med näringslivet. Representanter från företag och...

Läs mer om Folkuniversitetet Mitt och visa alla utbildningar.

Highlights