Cybersäkerhet, 15 yh-poäng

Företagsuniversitetet
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans, Stockholm
10 veckor, 15 Yh-poäng
Deltid
Svenska
Informationsmöte
2023-04-03
Informationsmöte
2023-04-17
Cybersäkerhet

Cybersäkerhet, 15 yh-poäng

Kort YH-utbildning som riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet

Den här utbildningen på totalt 10 veckor med en lärarledd dag och två självstudiedagar varannan vecka, riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Utbildningen genomfors i form av fysiska träffar, där teoretisk genomgång varvas med praktiska moment.

Studietakt

Utbildningen genomförs med fem lärarledda dagar (8 timmar/dag) samt tio självstudiedagar. Utbildningen pågår under 10 veckor med 1 lärarledd dag och 2 självstudiedagar varannan vecka vilket innebär en studietakt på 30 procent.

För mer information om Cybersäkerhet, 15 yh-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Ansökan

Du ansöker via Företagsuniversitetets hemsida.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 • CV med tydlig information om utbildningar, anställningar, m.m.
 • Gymnasiebetyg

Upplägg och innehåll

Denna utbildning i cybersäkerhet består av sex delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med cybersäkerhet.

Det här är delkurserna:

Dag 1. Introduktion till cybersäkerhet - 2 Yh-poäng

Kursen ger en introduktion till cybersäkerhet och hur det förhåller sig till närliggande områden såsom informationssäkerhet, IT-säkerhet och cyberförsvar.

Här ges även en förståelse hur området styrs genom författningar (lagar, förordningar och andra rättsregler) och kursdeltagarna får en inblick i internationella standarder inom området.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

• Allmänt om cybersäkerhet

• Lagar, regler och standarder inom cybersäkerhet

Dag 2. Hotaktörer, hotlandskap och påverkansoperationer - 3 Yh-poäng

Kursen ger en ökad förståelse för samhällets hotbild, hur den har förändrats och aktuella trender. Här pratar vi bl.a. om hotlandskap, hotaktörer och påverkansoperationer.

Kursen ger också kunskap om säkerhetspolitik, totalförsvar och hybridhot/- angrepp.

De studerande ges verktyg att förstå hotlandskap och påverkansoperationer för att därigenom öka sin förmåga att bemöta olika typer av hybridangrepp.

Kursen varvar teoretisk genomgång med självstudier och diskussionsmoment.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

• Säkerhetspolitisk hotbild

• Hybridhot och hybridangrepp

• Säkerhetsskydd, strategier och verktyg för att möta hybridhot

• Att möta informationspåverkan

Dag 3 och Dag 4. Systematiskt cybersäkerhetsarbete - 4 Yh-poäng

Kursen ger en ökad förståelse för utmaningarna med digitaliseringen i samhället och hur den medför en rad nya säkerhetsfrågor. Här ges kunskaper om hur kritiska tillgångar identifieras, hur ett systematiskt och riskorienterat arbetssätt kan bedrivas för att skydda dessa, samt hur skyddet kontrolleras. Genom kursen ges de studerande verktyg för ett integrerat arbete som därigenom säkerställer en förmåga att effektivt möta it- och internetrelaterade risker.

De studerande får bekanta sig med den internationella standarden inom informationssäkerhet ISO 27000 och hur man bygger ett systematiskt ”Ledningssystem för informationssäkerhet” (LIS). Kursen varvar teoretisk genomgång med självstudier och diskussionsmoment.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

• Identifiering av kritiska tillgångar

• Introduktion till ISO 27000-serien

• Grunder i systematiskt och riskbaserat arbetssätt genom LIS

• Hot- och riskanalys

• Granskning och uppföljning

Dag 5. Hantering av säkerhetsincidenter - 3 Yh-poäng

Kursen ger en ökad förståelse för hantering av säkerhetsincidenter som en del av en organisations kontinuitetsarbete. Hänsyn ska tas till såväl proaktiva som reaktiva aspekter och åtgärder, liksom till författningar som reglerar informationssäkerhet.

De studerande ges verktyg för att kunna medverka i att hantera säkerhetsincidenter och därigenom säkerställa organisationens information och tillgångar, samt samhällets skyddsvärden.

Kursen varvar teoretisk genomgång med självstudier och diskussionsmoment.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

• Allmänt om incident- och krishantering kopplat till informations- och cybersäkerhet • Standarder och regelverk (27002, 27035, SANS, NIST, NIS)

• Incidenthanteringsprocessen

Dag 6. Digitala transformationer och säkra ekosystem  - 3 Yh-poäng

Kursen ger en ökad förståelse för digitala ekosystem och smarta städer som nyttjar informationsteknik och nya teknologier för att öka allmännyttan och förbättra levnadsförhållandena i staden.

Fokus kommer att ligga på olika typer av interaktioner i form av dataflöden samt hotbilden som förekommer i sammanhanget.

De studerande ges en övergripande förståelse kring begreppen samt vad som är bästa praxis för att hantera de hot och risker som riktas specifikt mot försörjningssystem och smarta städer.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

• Digitala ekosystem och smarta städer

• Hotbilder mot smarta städer

• Tillämpningsområden, exempelvis transport

• Utmaningar med säkerhet i digitala ekosystem och smarta städer

Summa: 15 Yh-poäng

Kunskaper

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM/I

 • cybersäkerhet och dess förhållande till säkerhetsområdet i stort,
 • hotlandskapet, hotaktörer och påverkansoperationer, och
 • digitala transformationer, ekosystem och cybersäkerhet i smarta städer.

UTBILDNINGEN GER FÄRDIGHETER I ATT

 • navigera i tillämpliga lagar, regler och standarder inom området
 • arbeta systematiskt med informationssäkerhet, och
 • hantera cyberssäkerhetsincidenter.

UTBILDNINGEN GER KOMPETENSER FÖR ATT

 • identifiera risker, hot och sårbarheter mot informations- och IT-säkerheten,
 • klassificera information, och
 • föreslå och motivera säkerhet i de interna processerna.

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder fortbildning i fyra olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar, konferenser samt YH-utbildningar.  Företagsuniversitetet genomför de flesta öppna kurserna i sina nya fräscha och funktionella lokaler i Posthuset 7A i Stockholm, men även i Göteborg. Utbildning är en investering för framtiden,...


Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Informationsmöte

Informationsmöte - Säkerhets- och trygghetskoordinatorsutbildningen

Är du nyfiken på Yh-programmet Säkerhets- och trygghetskoordinator?

Koppla upp dig och träffa Företagsuniversitetets utbildningsledare som drivit utbildningen sedan 2012.

3:e april eller 17:e april

11.30-12.00

INFORMATIONSMÖTE  & FRÅGESTUND

Anmälan sker direkt till utbildningsledare Katarina Olsson
Ange vid anmälan vald tid och dag
e-post: yh@foretagsuniversitetet.(se)

Zoomlänk kommer att skickas till dig dagen innan mötet.
Hälsningar Daniela, Cecilia och Katarina

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-04-03    Tid:   11:30 - 12:00  
Datum:   2023-04-17    Tid:   11:30 - 12:00  

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Cybersäkerhet, 15 yh-poäng

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Företagsuniversitetet

Dalagatan 5
121 27 Stockholm

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 5 recensioner.

Richard Olsson

Jag tyckte att denna kurs var ett bra komplement till den YH-kurs i Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet som jag redan gått hos Företagsuniversitetet. Kursen i Cybersäkerhet är mer framåtblickande och gör att verktygen för ledning och samordning sätts i perspektiv.

Mikaela

En riktigt spännande och bra, grundläggande utbildning inom cybersäkerhet. Relevanta och intressanta ämnen med bra lärare. Kan varmt rekommenderas!

Daniel Ridderton

En bred kurs om olika delar i vad som ingår i "Cyber Security". Även om du normalt inte jobbar dagligen med Cyber Security så kommer du få många nya insikter och det går att dra många paralleler om du t.ex. jobbar med Risk management fysisk säkerhet. Kunniga och engagerade utbildare. Var beredd på att avsätta tid för självstudier inför varje in...

Visa mer
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Cybersäkerhet, 15 yh-poäng från Företagsuniversitetet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,6)
Baseras på 5 recensioner.