Korta YH-utbildningar

Säkerhetsskyddad upphandling, SUA 15 yh-poäng

Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
7 oktober, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-22
Utbildningsform
Distans
Språk
Svenska
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
7 oktober, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-22
Utbildningsform
Distans
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

7 oktober, 2024

  • Distans
  • Distans
  • Svenska
  • Sista ansökan: 2024-09-22

Om utbildningen

Kort YH-utbildning som riktar sig till dig som är nyfiken på Säkerhetsskyddad upphandling, SUA

Då utbildningens ska ge de studerande en trygghet i att fatta rätt beslut kring säkerhetsskyddsavtal är det av vikt att utifrån sin egen verksamhet förstå utmaningar och möjligheter inom ramen för en säkerhetsskyddad upphandling. Detta uppnås dels genom teoriförståelse men även genom att diskutera dilemman, erfarenheter och få testa sina kunskaper i fiktiva men verklighetstrogna övningsscenarion.

För mer information om Säkerhetsskyddad upphandling, SUA 15 yh-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhets- och/eller
informationssäkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där informationssäkerhet har ingått.

Ansökan

Du ansöker via Företagsuniversitetets hemsida.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV med tydlig information om utbildningar, anställningar, m.m.
  • Gymnasiebetyg

Platser 2024: 80 platser Start mars 2024

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning på G-nivå kommer ett utbildningsbevis att skickas ut. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• säkerhetsskyddsbegreppet och hur det förhåller sig till säkerhetsskyddad upphandling med
säkerhetsskyddsavtal (SUA),
• hotbild, lagar och annan kravställning som styr området, samt
• roller och ansvar i ett säkerhets- och upphandlingsperspektiv hos både beställare och leverantör.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

• utföra omvärldsbevakning och behovsanalys som grund för den egna verksamhetens
säkerhetsskydd,
• tillämpa metodik och arbetssätt för att genomföra en upphandling som faller inom
säkerhetsskyddslagstiftningen, samt
• skriva ett säkerhetsskyddsavtal.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

• informationsklassificera och genom verksamhets- och säkerhetsanalyser bedöma nivå på säkerhetsskyddsavtal,
• systematiskt arbeta med säkerhetsskyddsplanering och verksamhetsskydd utifrån perspektiven personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet, samt
• utforma ett verksamhetsanpassat upphandlingsunderlag och säkerhetsskyddsavtal.

Kursinnehåll

Studietakt

Utbildningen är helt på distans för att nå ett så stort upptagningsområde som möjligt. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen sträcker sig över tolv (12) veckor. Varje månad kommer bestå av en delkurs och deltagaren förväntas avsätta fem (5) heldagar per månad och delkurs för studier. Av dessa dagar är 2-3 dagar lärarledda och 2-3 dagar självstudier.

Delkurserna består av föreläsningar, egen inläsning, en individuell skrivuppgift
samt en lärarledd muntlig gruppövning.

Kurser

Denna utbildning består av tre delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete.

1.Introduktion till säkerhetsskydd och upphandling med säkerhetsskyddsavtal, 5yh-poäng

Delkursen omfattar:
• Begrepp och definitioner
• Hotbild
• Lagar, förordningar, föreskrifter och vägledningar
• Säkerhetsskyddsplanering
• Verksamhetens skydd: Personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet
• Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Förutom den teoretiska delen kring ovan kommer det att finnas
ett stort inslag av praktiska moment för dialog, hemarbete och
gruppuppgift som omfattar:
• Omvärldsbevakning
• Förståelse för den egna verksamhetens behov
• Hur man tar fram ett upphandlingsunderlag kopplat till säkerhetsskydd
• Hur man skriver ett säkerhetsskyddsavtal

2. Kravställning inom säkerhetsskydd, 5 yh-poäng

Delkursen ger de studerade en förståelse för innebörden av
säkerhetsskyddslagstiftningens val av nivå (1-3) på säkerhetsskyddsavtalet, samt hur aktuell informationsklassificering och olika kravställning påverkar behovet  av säkerhetsskyddet och utformningen av säkerhetsskyddsavtalet.

Delkursen ger de studerade en förståelse för de olika informationsklasserna som finns inom säkerhetsskyddslagstiftningen, och problematiken när de inom ett uppdrag kommer att hantera flera olika verksamhetsutövares information samtidigt, exempelvis i ett samverkansprojekt där flera organisationer berörs utöver den ordinarie beställaren.

Delkursen är delvis teoretisk men mestadels praktisk genom scenariospel och hemuppgift. Scenariospelen syftar till att visa på faktiska dilemman för att tydliggöra när olika nivåer används och skillnader kopplat till t.ex. enmanskonsulter, mellanstora
bolag och stora internationella bolag. Scenariospelen syftar också till att visa på faktiska dilemman för att tydliggöra processen för SUA från bedömning av den säkerhetskänsliga verksamheten eller/och de säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifterna, till hantering och uppföljning av avtalet beroende på informationsklassificering.

3. Roller I säkerhetsskyddsavtal, 5 yh-poäng

Delkursen ger de studerade en förståelse för ansvar och roller både utifrån ett säkerhets- och upphandlingsperspektiv för både beställare och leverantör. Syftet är att dessa ska förstå varandras roller, vilka behov och dilemman som kan uppstå i
den andres roll för att i framtiden kunna föra en bra dialog om säkerhetsskyddet i en upphandling. Bland annat kommer denna delkurs ha praktiska övningar där
beställare och leverantör genom tilldelade roller får genomföra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal för att själva upptäcka behov, utmaningar och möjligheter ur båda perspektiven. Delkursen kommer att koppla tillbaka till
delkurs 2, vilka utmaningar och möjligheter som finns med de respektive nivåerna ur beställar- och leverantörsperspektiven. Utifrån lärdomarna från de övriga delkurserna ger den avslutande delkursen de studerande en ytterligare fördjupad förståelse för vikten av tydliga krav, dialog och kravställningen betydelse i verkligheten, hur kraven kan och bör tolkas. Den avslutade hemuppgiften kommer att belysa kravens och
dess uppföljnings betydelse för säkerhetsskyddet, tidplan och kostnad. Delkursen är delvis teoretisk men mestadels praktisk genom scenariospel och hemuppgift.

Summa: 15 Yh-poäng

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Säkerhetsskyddad upphandling, SUA 15 yh-poäng

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Företagsuniversitetet
Dalagatan 5
121 27 Stockholm

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder fortbildning i fyra olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar, konferenser samt YH-utbildningar.  Företagsuniversitetet genomför de flesta öppna kurserna i sina nya fräscha och funktionella lokaler i Posthuset 7A i Stockholm, men även i Göteborg. Utbildning är en investering för framtiden,...

Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Highlights