Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Processoperatör livsmedel

Teknikhögskolan
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Distans
Längd: 1 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja
Sista ansökan: Distans (med träffar i Stockholm)

Processoperatör livsmedel

Livsmedelsindustrin är idag den fjärde största sektorn inom svenskt näringsliv, så man kan ju förstå att livsmedelsproduktion är viktigt för Sverige. Dessutom blir det allt viktigare att ha rätt kompetens på plats för att kunna producera livsmedel på ett så miljövänligt och hållbart sätt som möjligt. Regeringen lanserade en vision om Sverige – en vision om en livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb. Målsättningen är att fram till år 2020 så ska antalet livsmedelsföretag öka med 20 %. Vill du vara med och bygga visionen om Sverige mot ett bättre och mer hållbart näringsliv?

Vad gör en processoperatör?

Som processoperatör inom livsmedel arbetar du med att säkerställa att råvaruhantering och produktion följer givna riktlinjer med ett livsmedelssäkert fokus. Arbetet innebär också att skapa arbetsinstruktioner samt hantera förändringar under hela processen på ett kvalitetssäkert sätt utifrån ett kundperspektiv. Du arbetar alltid mot ett så miljövänligt och hållbart arbetssätt och produktionsprocess som möjligt.

För mer information om Processoperatör livsmedel, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Du vet väl att du alltid kan söka en utbildning även om du inte har fulla behörigheter?

Teknikhögskolan gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Kommunikation och ledarskap
 • Kvalitetssystem och kvalitetsarbete
 • LIA (lärande i arbete)
 • Livsmedelshygien och mikrobiologi
 • Livsmedelskemi
 • Logistik och produktionsplanering
 • Processteknik och automation
 • Råvarukunskap och förädling

Utbildningsinnehåll

Följande företag är engagerade i utbildningen:

 • Arla Foods AB
 • Atria Scandinavia
 • Nomor AB
 • Orkla Foods
 • Estrella AB

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Processoperatör livsmedel

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan - här får 9 av 10 av de studerande jobb direkt efter examen!

Hos Teknikhögskolan läser du yrkeshögskoleutbildningar inom IT, bygg, teknik, logistik och ledarskap. Skolan har gedigen erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar med mycket goda resultat. Om du vill ha en utbildning som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden, så är det här du ska studera!

Teknikhögskolan öppnade i Göteborg 2003 och finns idag på tio orter runt om i landet. Affärsidén är att erbjuda de utbildningar som näringslivet efterfrågar. Teknikhögskolans varierade utbud beror därför till stor del på vilken kompetens som marknaden efterfrågar på respektive ort.

Branschnära undervisning

Teknikhögskolans vision är att vara bäst på utbildning i samarbete med arbetslivet. För att lyckas med detta, samverkar skolan ständigt med företag och organisationer för att få bästa möjliga kontakt på arbetsmarknaden. Teknikhögskolan samarbetar idag med över 300 utbildare runt om i Sverige med spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Skolan ställer höga krav på utbildarna och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmåga att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Praktiska case och praktik, LIA, under dina studier

Undervisningen består till stor del av praktiska case. Detta för att kunskapen ska kunna användas direkt i den framtida yrkesrollen, oavsett om du läser en längre yrkeshögskoleutbildning, en diplomutbildning eller en kortare företagsutbildning. I nästan alla Yh-utbildningar ingår LIA (lärande i arbete). LIA är den praktiska delen av utbildningen och syftar till att göra dig så förberedd som möjligt för arbetslivet genom att du har arbetsförlagt lärande ute på ett företag där du får praktisera din kunskap i yrkesrollen ute på fält.

Som studerande på Teknikhögskolan får du en utbildning som gör dig startklar för arbetslivet och attraktiv på arbetsmarknaden.

Varmt välkommen till Teknikhögskolan!

Visa alla utbildningar med Teknikhögskolan

Kontaktuppgifter till Teknikhögskolan

Teknikhögskolan

Anders Personsgatan 14
416 64 Göteborg

Teknikhögskolan Facebook

Efter utbildningen

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom livsmedelsindustrin, inom både en storskalig eller småskalig livsmedelsproduktion. Du kan då arbeta som bl.a. ansvarig för produktion av livsmedel, processoperatör livsmedel, produktionsansvarig livsmedelslina, produtionsledare livsmedel, livsmedelsförädlare och kvalitetsansvarig livsmedelslina.

Vilken kunskap har jag efter utbildningen?

Som processoperatör inom livsmedel har du efter avslutad utbildning kunskap om olika kvalitetssystem som exempelvis BRC, ISO 22000, LEAN och Green LEAN samt hur dessa används för att skapa en miljövänlig och hållbar produktion. Du kommer även att ha en bred förståelse för hur mikrobiologi, kemi samt transport och logistik kan påverka produktens väg till konsument och hur man kan bibehålla både kvalitet och hållbarhet.

Beställ information

För att få mer information om Processoperatör livsmedel via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.