Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Elektronikingenjör – inbyggda system

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
80 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad

Elektronikingenjör – inbyggda system

Utbilda dig till elektronikingenjör hos Yrgo!

Välkommen på öppet hus 4 december

Vill du veta mer om utbildningen? Välkommen på öppet hus den 4 december. Här kan du träffa lärare och studerande från alla våra utbildningar inom besöksnäring och hotell, byggteknik och samhällsbyggnad, media och kommunikation samt teknik och IT.

Tid: Onsdag 4 december klockan 16-19 (kom när du vill)
Plats: Lärdomsgatan 3 på Lindholmen, Göteborg

Elektronikingenjör

Är du intresserad av elektronik och teknik och vill arbeta som praktiskt inriktad ingenjör? Utbildningen ger dig kunskaper så du kan arbeta som praktiskt inriktad ingenjör inom elektronik/inbyggda system. Exempel på det är testning, verifiering, arbete med hård- och mjukvara samt arbete i teknikprojekt. Laborationer och projekt tillsammans med teori och LIA- Lärande i arbete ger dig både teoretisk och praktisk yrkeskompetens. Metodiken blir successivt alltmer projektinriktad och ditt eget ansvarstagande ökar alltmer under utbildningstiden.

Efter utbildningen

Det råder stor efterfrågan på praktiskt inriktade ingenjörer inom elektronik/inbyggda system hos framförallt fordonsindustri, elektronik- och telekommunikationsföretag. Elektronikbranschen är i ständig utveckling och utbildningen möter branschens behov av praktiskt inriktade ingenjörer.

Arbetsuppgifter som möter dig efter examen är bland annat test och verifiering, elektronikkonstruktion och produktutveckling.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen här! De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också. 

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla.

Grundläggande behörighet


Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. 

Särskild behörighet


Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Elektronikingenjör gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 (Engelska A), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B). Mekatronik 1, Elektromekanik och Elektronik och mikrodatorteknik.

Saknar du betyg i Matematik 2 eller Mekatronik 1, Elektromekanik och Elektronik och mikrodatorteknik? Då finns det självklart lösningar för det! Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet till Elektronikingenjörsutbildningen. 

Urval

I de fall de har fler sökande än platser till utbildningen gör de ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats. Observera att intervjun kan öka dina chanser markant!

Kursinnehåll

 • Elteknisk matematik 20p
 • Elektronisk mätteknik 15p
 • Tillämpad elektronik 20p
 • Programmering C 25p
 • Kommunikation 10p
 • Strömförsörjning och ellära 20p
 • Analog elektronik 25p
 • Elektronikprojekt 25p
 • Signalbehandling 30p
 • Inbyggda system – Digitalteknik 30p
 • Java 25p
 • Databasteknik 15p
 • Examensarbete 10p
 • LIA – Lärande i arbete 1 45p
 • LIA – Lärande i arbete 2 85p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnader för kurslitteratur, kopiering och utskrifter kan tillkomma. Yrgo rekommenderar att du har egen dator (PC) för att kunna träna hemma.

Yrgo

Yrgo

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
www.yrgo.se

Kursinnehåll

 • Elteknisk matematik 20p
 • Elektronisk mätteknik 15p
 • Tillämpad elektronik 20p
 • Programmering C 25p
 • Kommunikation 10p
 • Strömförsörjning och ellära 20p
 • Analog elektronik 25p
 • Elektronikprojekt 25p
 • Signalbehandling 30p
 • Inbyggda system – Digitalteknik 30p
 • Java 25p
 • Databasteknik 15p
 • Examensarbete 10p
 • LIA – Lärande i arbete 1 45p
 • LIA – Lärande i arbete 2 85p
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.