Korta YH-utbildningar

Diagnosklassifikation

Campus Nyköping, Distans
Längd
25 yh-poäng
Studiestöd
CSN-berättigad
Språk
Svenska
Längd
25 yh-poäng
Studiestöd
CSN-berättigad
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

Diagnosklassifikation

Välkommen till en kurs för dig som är medicinsk vårdadministratör/ medicinsk sekreterare. Kursen ges på distans på deltid för att du ska kunna arbeta samtidigt. Den är kostnadsfri och ger dig värdefulla kunskaper i din yrkesroll. Diagnosklassificering blir en allt viktigare del av den medicinska sekreterarens kompetens. Kursen ger dig kunskaper för att ta dig an viktiga, komplexa arbetsuppgifter. Kursen startar 30 okt och slutar 15 mars. Öppen för sen ansökan.

En allt viktigare arbetsuppgift för medicinska sekreterare idag är diagnos- och åtgärdskodning vilket registreras i vårdinformationssystem för underlag till data för forskning och statistik. Diagnosklassificering är en viktig del av den medicinska sekreterarens kompetens. Arbetsuppgiften är komplex och kräver gedigna kunskaper om ICD-10-SE, färdigheter att koda och kompetens att självständigt utföra medicinsk klassifikation. Välkommen till en kurs som ger dig viktig kompetensutveckling. 

Nästa start är planerad till hösten 2023. Välkommen med en intresseanmälan. 

För mer information om Diagnosklassifikation, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning,
 4. praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till kursen:

 • arbetar du som medicinsk sekreterare/vårdadministratör eller motsvarande, och har gjort det i motsvarande minst tre år på heltid. 

Reell kompetens

Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens går vidare till urval.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalet ser olika ut på olika utbildning, men kan vara te x särskilt prov och betyg.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • sjukdomars- och hälsotillstånds primärklassificering enligt ICD-10-SE
 • principen gällande operations- och åtgärdskodning
 • DRG-systemet
 • hur klassificering ska ske på ett etiskt korrekt sätt
 • hur den primära klassificeringen påverkar den sekundära
 • klassificeringen, DRG (DiagnosRelaterade Grupper) 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i

 • klassificering och kodning utifrån journaldokumentation,
 • sökning och värdering av relevant information från pålitliga och
 • adekvata källor. 

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt ansvara för att diagnos och åtgärdskodning i öppen och slutenvård blir regelriktigt utförd, på den nivå som yrket medicinsk sekreterare kräver.

Upplägg och innehåll

Kursens upplägg

Kursen ges på distans, du studerar via webben. Du avsätter omkring en dag i veckan i 20 veckors tid och studerar på egen hand med hjälp av en tydlig struktur, teorigenomgångar, övningsuppgifter, exempel och självrättande kunskapskontroller. Du avverkar en modul per vecka, eller i din egen takt. Efter 20 veckor avslutas kursen med en större examination. Lärcentrum finns över hela landet. Du behöver alltså inte åka till Nyköping. 

Kursens innehåll

 • Introduktion till sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE med dess struktur och syfte.
 • Regler för val av huvuddiagnos och bidiagnoser i såväl sluten som öppen vård.
 • Systematisk genomgång av de olika kapitlen i ICD-10-SE med speciellt fokus på problemomården som klassifikation av sepsis, förgiftningar och läkemedelsbiverkan, klassifikation av skador och yttre orsaker till dessa samt sena följder av sjukdom, skada och komplikationer.
  - Tumörsjukdomar
  - Cirkulationssjukdomar
  - Sjukdomar i blodet och blodbildande organ
  - Psykiska sjukdomar
  - Sjukdomar i urin- och könsorgan
  - Matsmältningsorganens sjukdomar
  - Muskuloskeletala sjukdomar
  - Endokrina sjukdomar
  - Sjukdomar i nervsystemet
  - Sjukdomar i andningsorgan och öron
  - Ögonsjukdomar
  - Graviditet, förlossning och barnsängstid
  - Vissa perinatala tillstånd
  - Infektionssjukdomar
  - Skador och förgiftningar
  - Yttre orsaker. Komplikationer
  - Överkänslighetsreaktioner – ATC koder
 • Introduktion till klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ.

Kursledare Mats Karlsson

Kursledare är Mats Karlsson, med.dr. fil.kand, pensionerad läkare och Specialist i Infektions-sjukdomar, som utbildat om klassifikation av
hälso- och sjukvård i över 20 år. 

Kurslitteratur

Kurslitteratur är klassifikationsboken "Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE) samt anvisningar publicerade av Socialstyrelsen (Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos, Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård samt övriga anvisningar för särskilda tillstånd som sepsis, infekterat sår, HIV och alkoholintoxikation).

Öppet hus

Öppet hus 12 mars kl 16-18

Välkommen på öppet hus hos oss 12 mars!

Möt studerande, alumner, branschfolk och andra representanter från våra 16 YH-utbildningar. Vi bjuder på kaffe och bulle.

Adress Stora torget 7, Nyköping.

Vi ses väl?!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diagnosklassifikation

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Campus Nyköping
611 83 Nyköping

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights