Invasiva växter i utemiljö

Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
10 veckor
Deltid, distans
CSN-berättigad
Startdatum: oktober 2023 - Distans
Sista ansökan: 2023-09-03

Kursinnehåll

Invasiva främmande arter/växter är ett av de största hoten mot
den biologiska mångfalden i Sverige och antalet arter ökar för
varje år. Växterna, som med människans hjälp flyttats från sin
ursprungliga miljö, sprider sig snabbt i den nya omgivningen
och orsakar skada i ekosystem.
Kursen riktar sig till yrkesverksamma, ex. arbetsledare och
personal inom skötsel och anläggning inom offentlig och privat
sektor som vill kompetensutvecklas inom ämnet, och ger
verktyg för att bidra till att nå det mål som FN och Riksdagen
satt upp om ekosystem och biologisk mångfald. Ett av
delmålen är att förhindra invasiva främmande arter och minska
deras påverkan samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
Kursen ger fördjupad kunskap om invasiva växter och olika
hållbara metoder för att begränsa dem i våra utemiljöer.
Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha god
kännedom om invasiva växter, kunna göra riskbedömningar
kopplat till biologisk mångfald och välja strategi och metod för

att förebygga, begränsa och bekämpa dessa med hänsyn
tagen till gällande lagstiftning. De erhållna kunskaperna
kommer att kunna appliceras direkt i befintlig verksamhet

Varför välja Akademi Båstad Yrkeshögskola?

Externa föreläsare

Samarbete med

branscher

Behov på

arbetsmarknaden

Så ansöker du

Du ska ha grundläggande behörighet (gymnasiekopetens).

Du ska ha minst betyget E/G/3 i följande kurser eller motsvarande:

- Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1

Du ska ha minst 6 månaders halvtids yrkeserfarenhet från trädgårdsbranschen

Examen & Intyg

Det är en kort utbildning inom yrkeshögskolan och du får ett utbildningsbevis på avklarad kurs vid minst G i betyg.

Akademi Båstad Yrkeshögskola

EN UTBILDNINGSANORDNARE MED LÅNG ERFARENHET! Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utbildningar inom olika yrkesområden. T.ex. Besöksnäring, Trädgård, Ledarskap, Revenue Management, Restaurang och Vård. Samtliga Yh-utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch. Det betyder att utbildningarna innehåller kurser som är väl...


Läs mer om Akademi Båstad Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Invasiva växter i utemiljö

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Lyckan 15
269 22 Båstad

Tel: 0431-772 18
akademi.bastad.se

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Invasiva växter i utemiljö från Akademi Båstad Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.