Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Barnspecialistundersköterska

Åsö Vuxengymnasium
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
1 år
Heltid

Barnspecialistundersköterska

En kvalitetsäkrad YH-utbildning för dig som vill få specialistkompetens för arbete inom barn- och ungdomssjukvård.

En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar skolans gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning Barnspecialistundersköterska. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte tidigare funnits på Komvux eller YH. Nu blir Åsö vuxengymnasium först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning.

God arbetsmarknad

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Vi kan förutse ett ökat behov av barn- och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor.

Helfart 1 år

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 60 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

För mer information om Barnspecialistundersköterska , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Sen ansökan

Vi har nu öppnat möjligheten att lämna in sen ansökan. Det innebär att det finns en chans att komma in på utbildningen för behöriga sökande. Vi kommer behandla sena ansökningar i början av augusti om det finns lediga platser. Gå in på länken till den utbildning du är intresserad av nedan.

 • Ladda upp alla dina dokument så att vi ser att du är behörig:
 • Slutbetyg, avgångsbetyg eller examen från gymnasieskolan för grundläggande behörighet. Utländska betyg går också bra!
 • Undersköterskeutbildning
 • Betyg i svenska 1 och 2
 • Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska. Tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg och inte anställningsbevis!

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet innebär:

Från äldre gymnasieutbildningar krävs lägst betyget Godkänd/betyg 3 i:

 • Svenska/Svenska som andra språk A och B, eller motsvarande kompetens.
 • Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete, Medicinsk grundkurs, Psykologi A samt Omvårdnad.
 • 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande kompetens.

För nya gymnasieskolan från 2011 gäller lägst betyg E i:

 • Svenska 1 och 2/eller Svenska som andra språk 1 och 2 eller motsvarande kompetens.
 • Gymnasiekurserna Vård och Omsorgsarbete 1, Medicin 1, Psykologi 1 och Vård-och Omsorgsarbete 2, eller motsvarande kompetens.
 • 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Det finns möjlighet inom Yh-utbildningar att göra undantag från delar av behörighetskraven om skolan bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Högst 20 procent av de studerande får tillhöra denna grupp.

Examen & Intyg

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen.

Åsö Vuxengymnasium

Åsö Vuxengymnasium

Åsö vuxengymnasium är Stockholm stads eget komvux och Stockholms största utbildningsanordnare för vuxenutbildning. Vi är en skola med lärandet i fokus där du får möjlighet till uppbackning och stöd för att få de bästa förutsättningarna att nå dina studiemål. Hos...


Läs mer om Åsö Vuxengymnasium och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barnspecialistundersköterska

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Åsö Vuxengymnasium

Blekingegatan 55, box 17 084
118 94 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om Barnspecialistundersköterska via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.