Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? 🎓📚 Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna 4 biobiljetter! 🍿🎞️

Elkraftsingenjör

Nackademin
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Svenska
Startdatum: 2020-08-24 - Stockholm

Elkraftsingenjör

Denna utbildning är nu stängd för ansökan till HT 20. Sista ansökningsdag var 4 maj.

Vill du rädda/arbeta med Sveriges framtida energiförsörjning?

Elnätet fungerar lite som ett blodomlopp i samhället, där olika funktioner kommer till liv där det finns ström. Så vad händer om energiförsörjningen inte räcker till? När Sveriges befolkningsökning kräver fler transporter, vårdinrättningar och större byggnadsytor? Samtidigt finns ett litet hinder, som nyteknik.se skrev om redan 2014: ”elkraftsbranschen skriker efter utbildad arbetskraft”. Och faktum är att det bara blivit ”värre” sedan dess. Det är en bra idé att utbilda dig inom elteknik, med andra ord.


Att leva upp till dagens behov av elkraft, och arbetskraft, är redan en stor utmaning. Gamla ledningar och system ska underhållas, moderniseras och anpassas till nya funktioner. Nya nät måste byggas ut för att möta den ökade efterfrågan. Och ju mer teknologiskt avancerat samhället blir desto viktigare blir elförsörjningen, och nödvändiga säkerhetssystem som kräver sitt.

Bara IT-sektorns etablering av nya serverhallar kommer att stå för en betydande del av det framtida energibehovet, liksom transportsektorn som nu måste byta ut sina fordon till eldrift. Det framkom i Svenskt Näringslivs undersökning där de intervjuade de 100 företag i Sverige med högst elförbrukning idag.

Och om inte det skulle räcka för att kavla upp ärmarna och sätta igång med massiva åtgärder, så har Energimyndigheten som mål fram till 2050 att Sverige bland annat ska ha ett 100 procent hållbart kraftsystem, att elkraftssektorn ska vara världsledande samt att vi ska vara en nettoexportör av el, med internationellt konkurrenskraftiga priser. För att lyckas med projektet är kompetensuppbyggnad som den viktigaste framgångsfaktorn. Det nappade vi på, och om du känner dig manad att hjälpa till att rädda Sveriges framtida energiförsörjning så är du välkommen i gänget!

Utbildningen

Efter avslutad utbildning har du insikt och förståelse för energiformer som vattenkraft, kärnkraft, vågraft, vindkraft och solenergi. Du förstår elförsörjningsystemets uppbyggnad, kommer kunna planera och genomföra projekt inom elkraftsområdet samt kunna fatta beslut om hållbara och och kostnadseffektiva energilösningar.

 • Materialkunskap om till exempel transformatorer, ställverk, motorer, generatorer, kablage och säkringar
 • Arbeta utifrån ett miljöperspektiv och sträva efter energieffektivisering och hållbar energi, till exempel smarta elnät och mikroproduktion
 • Framställa ritningar med hjälp av programvaran CAD för eldistribution
 • PLC-system och därtill hörande programmering
 • Avtalsrätt och entreprenadjuridik
 • Arbetsmiljö, utrustning, skyddsutrustning samt skydd för EMC


Marknaden – efterfrågan större än tillgången de närmaste 1020 åren

Under en period av 12 månader 2014–2015 utannonserades totalt 529 vakanser för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik. Jämförde man sedan siffrorna månad för månad så hade antalet vakanser ökat med 61,1 % under året. Redan nu finns alltså en ansenlig efterfrågan på utbildade inom elkraft, och behovet kommer definitivt att öka i takt med miljö- och samhällsutvecklingen. Samtidigt blir pensionsavgången relativt stor under de närmaste åren.

Branschen är inte heller märkbart konjunkturkänslig, eftersom kraftnäten måste underhållas regelbundet enligt lag.

Yrkesroller efter avslutad utbildning

 • Beredare inom elnätsbolag och andra verksamheter
 • Driftingenjör inom elnätsbolag och andra verksamheter
 • Drifttekniker inom elnätsbolag och andra verksamheter
 • Elkraftingenjör inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter
 • Elkrafttekniker inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter
 • Kontrollanläggningstekniker inom elnätsbolag och andra verksamheter
För mer information om Elkraftsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänt/E i Matematik 2a samt Ellära 1 alternativt Praktisk ellära eller Fysik 1. 

Läs mer på Nackademins hemsida.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad

Examen, diplom m.m.

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Nackademin

Nackademin

Nackademin gör dig redo för jobb. Vi är störst på yrkehögskolesutbildning i Stockholm och erbjuder ett unikt nätverk med över 1000 företag. En fjärdedel av din studietid på Nackademin består av praktik hos ett företag - och 9 av 10 studenter...


Läs mer om Nackademin och visa alla utbildningar.

Beskrivning och boende

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elkraftsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Nackademin

Nackademin

Tomtebodavägen 3a
171 65 Solna, Stockholm

Utbildningens innehåll

Arbetsmiljö, entreprenad och elekonomi 35 Yh-poäng
Byggkonstruktion av elanläggningar 5 Yh-poäng
ElCAD-system 35 Yh-poäng
Elenergi och miljöaspekter 20 Yh-poäng
Elkraftssystem eldistribution 35 Yh-poäng
Ellära och elteknik 25 Yh-poäng
Elmaskiner och applikationer 20 Yh-poäng
Eltekniska matematiska metoder 25 Yh-poäng
Examensarbete 30 Yh-poäng
Kontrollutrustningar 15 Yh-poäng
Kraftelektronik och PLC-system 10 Yh-poäng
LIA 1 55 Yh-poäng
LIA 2 45 Yh-poäng
Projektering av eldistributionsanläggningar 30 Yh-poäng
Smarta elnät 10 Yh-poäng

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Elkraftsingenjör från Nackademin, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: