YH-utbildning

Behandlingspedagog

Campus Nyköping, i Nyköping
Längd
2 år (400 YH-poäng)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
2 år (400 YH-poäng)
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs

Inom socialt arbete, missbruksvård och kriminalvård finns ett starkt behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer.

Under utbildningen utvecklar du din professionella roll och skaffar dig kunskap om hur du kan bemöta människor i kris, svårigheter och utveckling. Utbildningen bygger på processinriktad pedagogik och är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen till en utbildning där drivkraften är att stödja människor att bli den bästa versionen av sig själva.

För mer information om Behandlingspedagog , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2


Om du inte uppfyller kraven:

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Behandlingspedagog.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Behandlingspedagog
 • Socialpedagog
 • Behandlingsassistent
 • Kriminalvårdare
 • Alkoholrådgivare, -terapeut, -utredare
 • Projektledare socialt arbete

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i

 • Beteendevetenskapliga teorier
 • Etiska teorier och begrepp
 • Inom området aktuell lagstiftning, förordningar och riktlinjer
 • Psykosocial problematik
 • Substansbruk
 • Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
 • Socialpedagogik
 • Utrednings- och behandlingsmetoder inom socialt arbete
 • Olika kulturer och dess betydelse för individer och möten dem emellan
 • Dokumentation för socialt arbete
 • Förutsättningar för entreprenörskap inom socialt arbete
 • Friskvård och hälsa, särskilt i relation till utsatta människor
 • Uppföljning och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet
 • Vetenskaplig metod

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att

 • Tillämpa för yrket relevanta teorier inom beteendevetenskap och etik
 • Använda förhållningssätt, strategier, utrednings- och behandlingsmetoder
 • Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Dokumentera enligt riktlinjer för social dokumentation
 • Tillämpa relevant lagstiftning
 • Kunna ge ett kulturkompetent bemötande, dvs utveckla självinsikt och öppenhet inför kulturella skillnader
 • Reflektera kring grupprocesser och sin egen roll i grupper
 • Granska källor kritiskt
 • Skilja på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet
 • Stödja människor i deras strävan mot fysisk hälsa genom friskvård
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom yrkesområdet, även på ett främmande språk

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • Kunna förhålla sig till flera samverkande orsaker
 • Värdera, välja och använda aktuella och relevanta förhållningssätt och strategier liksom utrednings- och behandlingsmetoder inom socialt arbete
 • Ha ett evidensperspektiv på metodval och arbetssätt
 • Att agera utifrån yrkesområdets lagstiftning
 • Självständigt göra yrkesrelevanta etiska överväganden
 • Utifrån ett professionellt förhållningssätt arbeta med människor med olika förutsättningar
 • Skapa tillitsfulla relationer
 • Göra riskbedömningar och arbeta brett förebyggande i säkerhetsfrågor, agera professionellt både preventivt, vid akuta händelser och vid efterarbete
 • Samverka med andra yrkeskategorier och känna till den egna kompetensens gränser
 • Tillsammans med andra bidra till metodutveckling
 • Självständigt kunna formulera och undersöka en frågeställning

Facebook Vård och Socialt arbete

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Behandlingspedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights

Utbildningens innehåll

 • Utbildningen till Behandlingspedagog omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Nyköping. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Räkna med att vara på plats i skolan varje dag.

  I utbildningen läser du följande kurser:

  • Beteendevetenskaplig översikt
  • Entreprenörskap
  • Etik och människosyn
  • Examensarbete
  • Friskvård och Hälsa
  • Juridik i socialt arbete
  • LIA 1
  • LIA 2
  • Socialpedagogik
  • Substansbruk, missbruk och beroendeproblematik
  • Säkerhet
  • Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
  • Utrednings-, och behandlingsmetodik
  • Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
  • Yrkesrelaterad dokumentation

  LIA - lärande i arbete

  LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

  Många av LIA-platserna ligger på landet och det är därför en fördel med körkort och tillgång till bil.

Utbildningens innehåll

 • Utbildningen till Behandlingspedagog omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Nyköping. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Räkna med att vara på plats i skolan varje dag.

  I utbildningen läser du följande kurser:

  • Beteendevetenskaplig översikt
  • Entreprenörskap
  • Etik och människosyn
  • Examensarbete
  • Friskvård och Hälsa
  • Juridik i socialt arbete
  • LIA 1
  • LIA 2
  • Socialpedagogik
  • Substansbruk, missbruk och beroendeproblematik
  • Säkerhet
  • Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser
  • Utrednings-, och behandlingsmetodik
  • Verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring
  • Yrkesrelaterad dokumentation

  LIA - lärande i arbete

  LIA eller praktik, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete.

  Många av LIA-platserna ligger på landet och det är därför en fördel med körkort och tillgång till bil.