Visa yhutbildningar.se som: Mobil

IT-säkerhetstekniker

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Svenska

IT-säkerhetstekniker

Din framtid som IT-säkerhetstekniker

Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du behöver för att arbeta med IT-säkerhet. Med en examen som IT-säkerhetstekniker kommer du att bli mycket attraktiv på arbetsmarknaden då det inte utbildas tillräckligt med kompetent personal inom området. Ökad komplexitet i informationshanteringen ökar sårbarheten och har tillsammans med globaliseringen & digitaliseringen skapat interna och externa hotbilder.

Företagen måste stärka sina IT-avdelningar med denna kompetens. Nya EU lagar kräver även en spetskompetens som få har. Idag fattas det cirka 30 000 IT-experter bara i Sverige. År 2019 beräknas det fattas två miljoner IT-säkerhetsexperter globalt.

Efter examen ska du kunna arbeta som:

  • IT-säkerhetskonsult
  • IT-säkerhetstekniker
  • Datasäkerhetskonsult
  • IT-säkerhetsansvarig på ett mindre företag
  • Datasäkerhetstekniker
  • Informationssäkerhetskonsult


Goda framtidsutsikter

Stockholmsregionen är Sveriges IT-motor och en av Europas mest expansiva IT-kluster. Hela 50-60 procent av den totala omsättningen i den svenska IT-branschen är koncentrerad till Stockholmsregionen. Efterfrågan på kompetent personal kommer att vara fortsatt hög de kommande åren. Alla sektorer och branscher efterfrågar denna kompetens. Många av dagens digitala tjänster utförs från mobila enheter och via appar.

Detta ställer höga krav på företag och myndigheter som måste ha kompetens för att garantera säkerheten och skydda sina egna och sina kunders intressen. Arbetslivet visar ett mycket stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med ett brett urval av företag, kommuner och organisationer garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Allt du behöver

Utbildningen omfattar fyra terminer studier. En tredjedel utgörs av LIA-praktik (Lärande I Arbete) fördelat på två perioder. För att bli en duktig IT-säkerhetstekniker krävs det att man har praktisk erfarenhet, är en god kommunikatör samt kan hantera både de hårda och lite mjukare teoretiska bitarna. Denna yrkesroll kräver även ständiga uppdateringar i kompetensdepån då IT-hoten förändras och globaliseras.

För att ge dig ett helhetsperspektiv omfattar utbildningen bl.a. kurser i Datorsäkerhet, Incidenthantering, Nätverksadministration och Konfiguration, Nätverkssäkerhet samt Programmering och Shellscripting. Många har ett praktiskt fokus. Den nära verklighetsanknytningen går som en röd tråd genom hela utbildningen och studiebesök och föreläsare från branschen ingår som mycket viktiga delar i kursupplägget. Utbildningen är på heltid så räkna med att arbetsinsatsen kommer att kräva 40 h studier i veckan.

För mer information om IT-säkerhetstekniker , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:
För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt) 
Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

  • Datorteknik 1a eller Nätverksteknik eller Dator- och nätverksteknik eller motsvarande.


Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer på MYHs hemsida.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen It-säkerhetstekniker.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Frågor om din ansökan?

Har du specifika frågor kring din ansökan kan du kontakta antagningen

Kursinnehåll

INNEHÅLL. Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

-Behörighetskontrollsystem 10 p

-Brandväggar och VPN 20 p

>Datornät, introduktion till datornätverk 10 p

>Datorsäkerhet 1, Linux Hardening 20 p

>Datorsäkerhet 2, Windows Hardening 20 p

>Entreprenörskap 10 p

>Examensarbete (Självständigt arbete) 20 p

>Incidenthantering och SLA 20 p

>Informationssäkerhet inkl Internet of things 10 p

>Introduktion till projekt och teamarbete 10 p

>IT-juridik 10 p

>Lagring och kryptering 10 p

>Lärande i Arbete 1 50 p

>Lärande i Arbete 2 60 p

>Nätverksadministration 20 p

>Nätverkskonfiguration 10 p

>Nätverkssäkerhet 1, Grunder, hacking, historik 20 p

>Nätverkssäkerhet 2, Penetrationstestning 20 p

>Nätverkssäkerhet 3, IPS/IDS och säkerhet i molnet 20 p

>Programmering och Shellscripting 20 p

>Säkerhet i webbtjänster 10 p

Videoreportage

       

Vill du veta mer?

Kontakta Abdellah Mesquine på 08-508 402 27 eller besök vårt öppna hus den 11 april!

Kontaktpersoner:

Kontakta Björn Hofman på 08 508 402 19

Examen & Intyg

YH-examen

Kostnader

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  Skolan...


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: IT-säkerhetstekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen IT-säkerhetstekniker från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: