Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Supervisor: Reception Konferens & Housekeeping

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
1 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Svenska

Supervisor: Reception Konferens & Housekeeping

Din framtid i hotellbranschen

Gillar du människor, service och vill arbeta i en nyckelposition i hotellbranschen? Då är Supervisor: Reception, Konferens och Housekeeping något för dig.
Efter ett års studie ska du kunna:

 • inneha en arbetsledande befattning inom driftverksamheten på hotell och konferens
 • introducera, leda, motivera och handleda personal
 • skapa ett effektivt teamarbete
 • planera, schemalägga och övervaka arbetet i en reception
 • kunna sälja, planera, administrera och lönsamhetsberäkna konferenser från förfrågan till
  fakturering och uppföljning organisera, ansvara för och planera en Housekeepingavdelning
 • ansvara för att lagar och förordningar efterföljs med avseende på miljö, hållbarhet och säkerhet
 • planera och utveckla arbetet med etiska och hållbarhetsinriktade förtecken
 • agera serviceinriktat och säljande
 • kommunicera på ett professionellt sätt i olika kulturella sammanhang

Goda framtidsutsikter

Det är mycket som händer inom mötesindustrin. I Stockholm har det de senaste åren skett flera stora hotelletableringar och fler är på väg. Enligt Stockholm Business Region prognosrapport förväntas hotellkapaciteten i Stockholm öka med närmare 5 400 rum, samtidigt som turismen öka ännu mer. År 2020 kommer det att saknas mellan 1 800 - 4 500 rum i länet så tillväxten. Det är Inte bara hotellbranschen som har sett en tydlig tillväxt. Stockholm har även etablerat sig som en eventstad med höga ambitioner. I regionen finns idag många stora anläggningar för event och möten som Stockholm Globe, Arena, Friends Arena, Tele2 Arena, Stockholmsmässan, Kistamässan och Stockholm Waterfront.

Staden har en lång tradition av att stå värd för stora evenemang och arbetar aktivt för att bli en
ännu större aktör. Stockholms Visitors Board arbetar aktivt för att bli en ännu större aktör för internationella möten, konferenser och kongresser. Stockholm har genom åren haft en hög ranking bland världens stora kongresstäder. För att möta framtidens konkurrens krävs det en ännu högre kunskapsnivå inom branschen och att man lyckas rekrytera personal med rätt kompetens. Branschen har därför varit drivande i skapandet av utbildningen.

Allt du behöver

Supervisor: Reception, Konferens och Housekeeping ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för en ledande befattning inom reception-, konferens- eller housekeeping. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på drift, service och lönsamhet. En viktig del är Lärande I Arbete (LIA) så under 12 veckor kommer du att utbildas på ett företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete

För mer information om Supervisor: Reception Konferens & Housekeeping, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Supervisor: Reception Konferens & Housekeeping 200 Yh-poäng

BEHÖRIGHETSKRAV

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida:

Lägst betyget Godkänt:

 • Svenska/Svenska som andraspråk A och B
 • Engelska A och B
 • Matematik A.
 • Du ska även ha minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid från hotell, konferens, restaurang eller motsvarande inom servicesektorn.
 • Vid deltidsarbete räknas erfarenheten om till heltidsarbete enligt principen 1 år på 50% räknas som 6 månader heltid.

För nya gymnasieskolan gäller:

 • Svenska 1 och 2/Svenska som andraspråk 1 och 2
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1
 • Du ska även ha minst ett års yrkeslivserfarenhet på heltid från hotell, konferens, restaurang eller motsvarande inom servicesektorn.
 • Vid deltidsarbete räknas erfarenheten om till heltidsarbete enligt principen 1 år på 50% räknas som 6 månader heltid.

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in
din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv,
mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven för den sökta utbildning samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det
slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Kursinnehåll

INNEHÅLL. Utbildningen omfattar 200 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Administrativ IT 10 p

Arbetsledning 15 p

Gäst och Kundspykologi 10 p

Kommunikation 10 p

Lärande I Arbete (LIA) 60 p

Lönsamhet och Budget 15 p

Marknadsföring 15 p

Miljö och Säkerhet 10 p

Professional English In The Meeting Industry 15 p

Reception, Konferens och Housekeeping 40 p

Vill du veta mer?

Besök vår hemsida

Kontaktpersoner:

Gisela Olsson på 08-508 402 24

Examen & Intyg

YH examen

Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  Skolan...


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Öppet Hus

Vi håller öppet hus!

Vill du skaffa dig ett yrke, byta yrke eller få en spetskompetens som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden?

Välkommen till öppet hus på Frans Schartaus Handelsinstitut den

11 april kl. 16:30-18:00!

Skolan bedriver eftergymnasial yrkeshögskoleutbildningar som leder till jobb. Här utbildas ledare och specialister inom rese- och besöksnäringen, IT, ekonomi och försäljning samt hälso- och sjukvården. Ta chansen att träffa studerande och personalen på skolan.

Du får höra mer kring vad det innebär att studera på Frans Schartaus Handelsinstitut, skolans framgångsfaktorer och hur det kommer sig att hela 97% får jobb efter examen. Naturligtvis kan du även ställa frågor kring antagning och behörighet.

Frans Schartaus Handelsinstitut finns i fräscha och nyrenoverade lokaler på Blekingegatan 55 (Södermalm, Åsö utbildningscenter T-bana Skanstull). Entrén är den närmast gallerian Skrapan.

När: 11 april

Tid: 16:30-18:00

Var: A-Entrén vid Åsö utbildningscenter (den närmast gallerian Skrapan) - Blekingegatan 55.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Supervisor: Reception Konferens & Housekeeping

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om Supervisor: Reception Konferens & Housekeeping via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.