Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Logistik och transportledning

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
60 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad

Logistik och transportledning

Plugga logistik och spedition – läs mer här!

Logistik och transportledning 

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter inom transport- och logistikområdet som transport- ledare och trafikplanerare.

Transportledarens arbete går ut på att planera transporter så att de blir så effektiva och lönsamma som möjligt. Transportledare kan arbeta på transport- och speditionsföretag, på distributionsavdelningar eller hos tillverkande industriföretag. I rollen ingår mycket kontakt med kunder och yrkesförare. Transportledare har en arbetsledande roll.

Utbildningen ger de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs i arbetsledande position inom branschen. Logistik, transportekonomi, transporträtt och kännedom om transportbranschens villkor varvas med datorövningar i transportplanering.

Du lär dig att planera och samordna transportuppdrag med hjälp av planeringssystem samt utföra lönsamhetsberäkningar. Du tränar upp din kommunikationsförmåga och lär dig förhandlingsteknik.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på transportbranschen och en chans att fundera på alternativa framtida arbetsgivare. Du får även teoretisk erfarenhet praktiskt förankrad vilket ger mycket stora möjligheter att efter avslutad utbildning gå direkt in i arbete.

Efter utbildningen 

Branschens efterfrågan på kvalificerad kompetens inom yrkesområdet är stor. Nästan samtliga av de hittills examinerade från utbildningen Logistik och transportledning har idag arbete. Med examen får du med mycket stor sannolikhet anställning.

Så ansöker du

Alla är välkomna att söka till utbildningen men för att vara behörig krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

De särskilda förkunskapskraven är minst betyget Godkänd i Svenska B, Engelska B, Matematik A, Samhällskunskap A eller motsvarande samt god datakompetens.

Kurserna och betygskraven i det särskilda förkunskapskravet ovan motsvarar minst betyget E i följande kurser från det nya gymnasiet (från 2011-); Svenska 2, Engelska 6, Matematik 1 b eller c och Samhällskunskap 1 b, samt god datorvana.

Dessutom minst betyget E/Godkänd i Logistik 1, Logistik 2 samt Transport och spedition från Handelsprogrammet, alternativt minst betyget E/Godkänd i Lageradministration och terminallogistik, Lagerprocesser samt Logistik 1 från Fordonsprogrammet. OBS! Dessa kurser kan ersättas med yrkeserfarenhet (minst 2 års arbete).

Urval

Bland behöriga sökande sker utifrån betyg, yrkeserfarenhet, tester i engelska, Excel och matematik samt genom muntligt rollspel. Några platser erbjuds sökande i fri kvot, d.v.s. att undantag kan göras från behörighetskraven. Skriftliga och muntliga tester genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Läs mer om behörighet, urval och antagning på skolans hemsida. 

Kursinnehåll

 • Engelskt yrkesspråk 10p
 • Logistik och flödesoptimering 30p
 • Lärande i arbete 1 50p
 • Lärande i arbete 2 50p
 • Miljö- och kvalitetssystem 15p
 • Presentation och affärskommunikation 10p
 • Transportekonomi och transportkalkylering 35p
 • Transportledning och ledarskap 20p
 • Transportplanering 30p
 • Transportregler och godshantering 1 20p
 • Transportregler och godshantering 2 10p
 • Transporträtt 20p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN. Kostnader för kurslitteratur, kopiering och utskrifter tillkommer.

Yrgo

Yrgo

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
www.yrgo.se

Kursinnehåll

 • Engelskt yrkesspråk 10p
 • Logistik och flödesoptimering 30p
 • Lärande i arbete 1 50p
 • Lärande i arbete 2 50p
 • Miljö- och kvalitetssystem 15p
 • Presentation och affärskommunikation 10p
 • Transportekonomi och transportkalkylering 35p
 • Transportledning och ledarskap 20p
 • Transportplanering 30p
 • Transportregler och godshantering 1 20p
 • Transportregler och godshantering 2 10p
 • Transporträtt 20p
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.