Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård

Yrgo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Göteborg
Deltid, distans
Studiemedelsberättigad
Svenska

Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård

Undersköterska barn och ungdom

Specialistutbildad undersköterska barn- och ungdomssjukvård

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom barn och ungdomssjukvård samt neonatalvård med tyngdpunkt på barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt, samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till barn och unga.

Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom barn och ungdomssjukvården. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Efter utbildningen 

Framtidens barn och ungdomssjukvård har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården.

Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg från kurserna, Vård och omsorg 1 200 p och Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, Medicin 2 100p, barn och ungdoms sjukvård 200p. Sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller motsvarande kunskaper.

Yrkeserfarenhet 

1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska eller motsvarande.

Test 

Samtliga behöriga sökande kallas till test i svenska. Kallelse till test skickas ut en vecka före testet till den mailadress som angivits i ansökan. Det särskilda provet tar ca 3 timmar. Resultatet av testet bifogas till urvalet.

Urval

Urval bland de sökande baseras på betyg och arbetslivserfarenhet.

Söker till utbildningen gör du via webbansökan på skolans hemsida. Där kan du också läsa mer om behörighet, urval och antagning. 

Kursinnehåll

 • Lagstiftning, organisation, dokumentation, kvalitetsledning 20
 • Personcentrerad vård/ hälsofrämjande perspektiv 30
 • Kommunikation, Handledning och pedagogik 20
 • Barn och ungdomars utveckling 15
 • Barnsjukvård, Sjukdomar och funktionsnedsättningar 50
 • LIA 1, 8 veckor 40
 • Examensarbete

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Yrgo

Yrgo

Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg

Vill du läsa en utbildning som leder till jobb? Hos oss får du den kompetens som arbetslivet efterfrågar plus ett stort kontaktnät i branschen. Vi har ett stort urval av yrkeshögskoleutbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Yrgo


Tel: 031 - 367 31 00
Fax 031 - 367 31 20
www.yrgo.se

Kursinnehåll

 • Lagstiftning, organisation, dokumentation, kvalitetsledning 20
 • Personcentrerad vård/ hälsofrämjande perspektiv 30
 • Kommunikation, Handledning och pedagogik 20
 • Barn och ungdomars utveckling 15
 • Barnsjukvård, Sjukdomar och funktionsnedsättningar 50
 • LIA 1, 8 veckor 40
 • Examensarbete
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: